E-fiets vervangt auto bij woon-werkverplaatsingen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:02-12-2019
De e-fiets vervangt vooral de gewone fiets, zo blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het woon-werkverkeer vormt daarop een uitzondering. Daar vervangt de e-fiets ook de auto.

Tussen 2013 en 2017 is de per e-fiets afgelegde afstand gestegen van 1,5 miljard kilometer tot ruim 2,2 miljard kilometer. Het aantal verplaatsingen is met 72% gestegen. In het gebruik zijn veranderingen zichtbaar. Het aandeel ouderen (65-plussers) in de afgelegde afstand met de e-fiets is afgenomen van 54% naar 46%. Het aandeel werkgerelateerde mobiliteit is toegenomen van 18% tot 23%. Dat concludeert het KiM in het onderzoek 'Het gebruik van de e-fiets en de effecten op andere vervoerwijzen'.

Sterke groei onder jongeren
Uit analyse van data van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) blijkt dat de gebruikers op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, werksituatie en huishoudsamenstelling kunnen worden ingedeeld in 5 groepen.
1. Gepensioneerde oudere vrijetijdsgebruikers
De eerste en grootste groep gebruikers (53%) zijn de klassieke e-fietsgebruikers. Bijna iedereen in deze groep is 65 jaar of ouder en de gemiddelde leeftijd ligt op ruim 72 jaar. De e-fiets wordt door deze gebruikersgroep voornamelijk gebruikt voor vrije tijd of winkelen.
2. Fulltime werkenden van middelbare leeftijd
Tot de tweede gebruikersgroep behoren ongeveer 20% van de e-fietsbezitters. Deze mensen zijn een stuk jonger dan de eerste groep, met een gemiddelde leeftijd van net geen 53 jaar. Het gaat hier voornamelijk om mensen met een fulltime baan (78%). Dit is ook terug te zien in de manier waarop deze groep de e-fiets gebruikt met een relatief hoog aandeel werk gerelateerde verplaatsingen.
3. Oudere vrouwelijke vrijetijdgebruikers
De derde groep, met 14% van de e-fietsbezitters, zijn voornamelijk vrouwen van tussen de 50 en 65 jaar. Deze groep gebruikt de e-fiets het vaakst voor vrije tijd of winkelen.
4. Jongere parttime werkende vrouwen met kinderen
Bij de vierde groep, met 11% van de e-fietsbezitters, gaat het wederom voornamelijk om vrouwen. Met een gemiddelde leeftijd van ruim 46 jaar gaat het hier, in vergelijking met de voorgaande groepen, om een relatief jonge groep. Deze groep gebruikt de e-fiets zowel voor werk, als voor vrije tijd en winkelen.
5. Scholieren/studenten
De laatste en kleinste groep, met slechts 1% van de e-fietsbezitters, bestaat voornamelijk uit tieners. 90% van de personen in deze groep scholier of student. Dit is ook terug te zien in het feit dat de e-fiets vaak gebruikt wordt voor onderwijs in deze groep.

E-fiets vervangt fiets
Niet elke groep gebruikt de e-fiets dus voor hetzelfde doel. De oudere groepen (1 en 3) gebruiken de e-fiets voornamelijk voor vrijetijd- en winkeldoeleinden, terwijl de overige gebruikersgroepen de e-fiets vooral gebruiken voor werk of onderwijs. Deze laatstgenoemde groepen zijn de afgelopen jaren het meest gegroeid.

Op basis van data van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) is onderzocht welk effect de e-fiets heeft op het gebruik van andere vervoerwijzen. Uit de analyses blijkt dat na de aanschaf van een e-fiets mensen voornamelijk minder vaak met de reguliere fiets of lopend de deur uit gaan. Daarnaast is de toename in e-fietsgebruik groter dan de afname in fietsgebruik. Na de aanschaf van een e-fiets gaat men dus vaker en verder fietsen(reguliere fiets en e-fiets samen). Er is echter geen bewijs gevonden dat mensen na de aanschaf van een e-fiets in totaal meer gaan reizen.
Deze uitkomsten zijn in tegenstelling tot eerdere studies, waarbij werd geconcludeerd dat de e-fiets naast de reguliere fiets ook andere vervoermiddelen vervangt, zoals de auto en het openbaar vervoer.

E-fiets vervangt auto in woon-werkverkeer
Wanneer echter specifiek wordt gekeken naar woon-werkverplaatsingen blijkt de e-fiets niet enkel de reguliere fiets te vervangen. Voor woon-werkverplaatsingen vervangt de e-fiets ook de auto. Een toename in het gebruik van de e-fiets leidt dus tot een afname in het autogebruik voor woon-werkverplaatsingen. Omdat met name de gebruikersgroepen die de e-fiets gebruiken voor de woon-werkreis hard aan het groeien zijn, is het mogelijk dat in de komende jaren een duidelijke verschuiving zichtbaar zal zijn in de manier waarop men naar het werk reist. Interessant voor verder onderzoek noemt het KiM de vraag of de e-fiets ook van invloed is op het autobezit.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

E-fiets vervangt auto bij woon-werkverplaatsingen

Scroll naar boven