E-fietsgebruik blijft komende jaren stijgen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:21-05-2024
Het aandeel e-fietskilometers in het totaal aantal fietskilometers neemt de komende jaren steeds verder toe, tot 45 procent in 2028. Het totaal aantal fietskilometers neemt tussen 2022 en 2028 naar verwachting toe met 13 procent. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Voor het voorspellen van het aandeel e-fietskilometers maakten de onderzoekers van het KiM gebruik van data uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) van 2013-2017 en Onderweg in Nederland (ODiN) van 2018-2022. Uit de analyse volgt een duidelijke groei in het gebruik van de e-fiets in de komende jaren: van 36 procent van het aantal fietskilometers in 2022 naar 45 procent in 2028. De coronapandemie lijkt de groei van het aandeel e-fietskilometers te hebben versneld. De totale fietsafstand groeit tussen 2022 en 2028 met 13 procent en dat is vooral een gevolg van een stijging in het aantal e-fietskilometers – het aantal fietskilometers op een gewone fiets daalt zelfs met 4 procent in die periode.
 
Leeftijd
De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn groot. In 2028 zal het aandeel e-fiets onder jongeren van 12-17 jaar 30 procent zijn, en onder ouderen van 70 jaar en ouder 75 procent. Over het algemeen stijgt het aandeel e-fiets met de leeftijd. Alleen bij de groep 12-17 jarigen ligt het iets hoger dan de groepen van 18-24 jaar en 25-29 jaar.


Figuur: Trend aandeel e-fietskilometers in totaal aantal fietskilometers voor verschillende leeftijden. De zwarte stippen vertegenwoordigen de data, de zwarte lijnen de groeitrend waarbij rekening is gehouden met covid-19 en leveringsvertraging en de grijze lijnen de groeitrend zonder die rekening te houden met die invloeden. (Bron: Huang et al. (2024))
 
Gender
Verder is er sprake van een duidelijk genderverschil in het e-fietsgebruik. In het algemeen maken mannen meer fietskilometers, maar vrouwen maken meer e-fietskilometers en e-fietsritten dan mannen.  Vrouwen hebben in alle leeftijdsgroepen een hoger aandeel e-fietskilometers. Boven de dertig jaar neemt het verschil in de komende jaren wel iets af. Onder jongere fietsers neemt het verschil juist toe, behalve in de groep van 18-24 waarin men de komende jaren meer e-fietskilometers onder mannen verwacht.
 
Modal shift
In een tweede studie onderzocht het KiM het potentieel van de e-fiets om het autogebruik te verminderen en te vervangen op basis van data van het Mobiliteitspanel Nederland en ODiN. De resultaten voorspellen een gematigde verschuiving in het mobiliteitspatroon. De toegenomen e-fietskilometers lijken vooral fietskilometers te vervangen. Maar boven de 7 kilometer is deze verschuiving minder aanwezig en kan het zijn dat de e-fiets juist de auto vervangt. Mogelijk vervangen e-fietsritten ook ov-ritten en ritten als autopassagier, maar dat kon op basis van de beschikbare data niet worden vastgesteld.
 
De resultaten van het onderzoek zijn in april gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Cycling and Micromobility Research.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

E-fietsgebruik blijft komende jaren stijgen

Scroll naar boven