E-hubs in Nijmegen en Arnhem

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:18-06-2020
Sinds medio juni zijn er tien e-hubs in Nijmegen en drie in Arnhem op proef in gebruik. E-hubs zijn plekken in de wijk met elektrische deelfietsen en elektrische deelauto’s.

ehub-(1).jpgDe elektrische vervoermiddelen van de e-hub zijn voor iedereen te huur via een app.

De looptijd van het project e-hubs is minimaal anderhalf jaar. Het is nog niet duidelijk of de e-hubs na die anderhalf jaar blijven. Dat hangt af van de uitkomst van de proef. Ook kan gedurende de proef besloten worden om de locatie te verplaatsen of anders in te richten. Daarom kunnen bewoners uit andere wijken die belangstelling hebben zich ook melden via www.ikwileenehub.nl

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Interregprogramma Noord-West Europa van de Europese Commissie. Binnen dat programma is bijna 9 miljoen euro uitgetrokken voor de pilots. Naast Nijmegen en Arnhem krijgen ook Amsterdam, Manchester, Leuven, Dreux en Kempten e-hubs.
Deze proefsteden verzamelen kennis die andere steden en gemeenten straks ook kunnen gebruiken. 

Om de voorzieningen te realiseren, werkt het project samen met aanbieders van onder meer elektrische deelfietsen, deelauto’s en e-bakfietsen. De TU Delft en de Hogeschool van Amsterdam doen onderzoek naar de resultaten.

Om de inwoners van Nijmegen en Arnhem bekend te maken met het eHUB project, is gekozen voor regionale massacommunicatie. Door de inzet van abri’s en mupi’s werd de aandacht gevestigd op de komst van eHUB.

Op ehubnijmegen.nl en ehubarnhem.nl is te zien wat de actuele beschikbaarheid is van de vervoermiddelen.

Foto: Byron

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

E-hubs in Nijmegen en Arnhem

Scroll naar boven