Beste P. Lomito, Dank voo

Beste P. Lomito, Dank voor uw reactie en interesse in ons rapport. We rekenen inderdaad met een tijdshorizon van 100 jaar. Dat geldt voor de opbrengsten, maar ook voor de kosten zoals voor beheer- en onderhoud (waaronder ook groot onderhoud en vervanging valt) om de infrastructuur in stand te houden. Daarnaast werken we met modellen en aannames: in het onderzoek staan de afwegingen en de uiteindelijk gebruikte waarden transparant beschreven. Om recht te doen aan de onzekerheden in de uitgangspunten en aannames hebben we verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om te kijken hoe de conclusies veranderen bij andere uitgangspunten. Ik hoop dat het hiermee duidelijker is.
No data found
Scroll naar boven