Een fietsvergoeding zet daadwerkelijk zoden aan de dijk

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:06-01-2020
Werknemers die gebruik maken van een fietskilometervergoeding fietsen meer dan werknemers zonder een fietsvergoeding. De helft van de werkgevers kent zo’n vergoeding nog niet. Vooral de overheid loopt achter.

 • Adviesbureau MuConsult onderzocht in opdracht van het ministerie van IenW hoe het staat met fietsvergoedingen voor werknemers en wat de effecten zijn van het aanbieden van zo’n vergoeding. Men peilde de stand van zaken bij 81 bedrijven verspreid over het land en ruim 7000 werknemers.

  Uit het onderzoek blijkt dat 47% van de bedrijven een fietsvergoeding geeft (en driekwart geeft een autovergoeding), deels als specifieke regeling, deels in combinatie met andere regelingen. In totaal krijgt 57% van de werknemers een dergelijke vergoeding aangeboden. Bij bijna de helft gaat het om een fietsvergoeding per kilometer, de overigens vaak lager is dan de fiscaal toegestane 19 cent per kilometer.
  In het bedrijfsleven is de kans dat je zo’n vergoeding krijgt beduidend hoger dan wanneer je bij de overheid werkt.

  Ongeveer een kwart van de werknemers die een vergoeding krijgt aangeboden, maakt daar ook daadwerkelijk gebruik van. En dat terwijl driekwart van de niet-gebruikers op minder dan 25 km van het werk woont, de meeste zelfs binnen 7,5 km.

  De kilometervergoeding leidt tot significant meer fietsdagen, vond MuConsult verder. Ook is duidelijk dat hoe hoger de vergoeding is, hoe meer de fiets gebruikt wordt voor woon-werkritten. Opvallend is dat wanneer er voorwaarden aan deze vergoedingen zijn verbonden (bijvoorbeeld: alleen vanaf of tot een bepaalde woon-werkafstand), de effecten sterker zijn.

  Wat ook helpt is het aanbod van een aanschafregeling via de werkkostenregeling of het Fietsplan of een leasefiets beschikbaar stellen. En douches, oplaadmogelijkheden voor de e-fiets en mogelijkheden voor fietsonderhoud leiden eveneens tot meer fietsdagen. Wat bijvoorbeeld averechts werkt is een eigen parkeerterrein bij het bedrijf of een leaseautoregeling. Verder is ook het ov-aanbod is van grote invloed op het fietsgebruik.

  Tenslotte heeft men proberen te becijferen wat het effect is van verschillende reiskostenregelingen op het aantal dagen dat werknemers de fiets gebruiken. Daar komt onder meer uit dat als iedereen een fietsvergoeding van 19 cent/km krijgt, het aantal fietsdagen met 14% toeneemt bij de onderzochte bedrijven.

  Op basis van de uitkomsten van het onderzoek concluderen de onderzoekers dat er nog veel potentieel is te behalen in het aantal fietsdagen. Voorlichting en communicatie naar werkgevers en werknemers over het aanbieden en gebruiken van fietsvergoedingen is dan ook aan te bevelen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Een fietsvergoeding zet daadwerkelijk zoden aan de dijk

No data found
Scroll naar boven