Eerste Fietstafel in Den Haag

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:02-11-2015

Voor het eerst in Nederland komen vrijwel alle overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en samenwerkingsverbanden die in Nederland met de fiets te maken hebben bij elkaar om over de toekomst van de fiets praten.


  • Dat gebeurt in het kader van Tour de Force waarbinnen het pad wordt uitgezet voor de Agenda Fiets 2015-2020.

    De fiets functioneert samen met lopen als ‘smeerolie van onze mobiliteit’, zo schreef onderzoekinstituut KiM onlangs in een rapport. De Tour de Force brengt alle partijen die in ons land die zich bezig houden met de fiets bijeen om ervoor te zorgen dat de fiets deze belangrijke rol ook in de toekomst kan blijven vervullen en verder uitbouwen.

    De eerste zogenaamde Fietstafel heeft op 26 november plaats in Den Haag en de uitnodigingen zijn de deur uit naar onder andere instanties als het ministerie van I&M, VNG, IPO, UvW, ANWB, BOVAG, Fietsersbond, NS, Natuur & Milieu, FIPAVO (fietsparkeerfabrikanten), SWOV en VVN, enzovoort.

    Tijdens de bijeenkomst zullen de plannen van de tourploegen die onderdeel uitmaken van de Tour de Force worden besproken. De ploegen houden zich bezig met deelaspecten van het fietsbeleid, zoals technologie, gezondheid, financiering e.a. Verder wordt onder meer besproken welke onderwerpen met betrekking tot de fiets eventueel nog op de toekomstagenda moet worden bijgeschreven.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Eerste Fietstafel in Den Haag

No data found
Scroll naar boven