Enquête breedte fietspaden in de praktijk

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:03-04-2024
In opdracht van het Ministerie van IenW onderzoekt CROW-Fietsberaad welke wegbeheerders bezig zijn met het verbreden van fietspaden en of zij bekend zijn met de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. CROW nodigt wegbeheerders uit hiervoor een online enquête in te vullen.

Via deze enquête inventariseert CROW-Fietsberaad ook de praktijkervaringen met de ‘breedtetool voor fietspaden’. Met deze breedtetool kan men op basis van de breedte van een fietspad en de intensiteit berekenen hoe goed een fietspad scoort. Een fietspad met breedtelabel A is perfect; F is veel te smal. De tool geeft wegbeheerders eenvoudig inzicht in welke fietspaden wel of niet voldoen en wat de aanbevolen breedte is bij een bepaalde intensiteit.
 
De enquête bestaat uit vragen over de bekendheid met de breedtelabels, het gebruik van de breedtelabels, het daadwerkelijk verbreden van fietspaden en een aantal achtergrondvragen. Daarnaast kan men fietspaden die op basis van de aanbevelingen uit 2022 zijn verbreed op een digitale kaart markeren.
De deelnemers aan de enquête kunnen tenslotte hun interesse aangeven om mee te werken aan een vervolgonderzoek waarin de breedtelabels van hun fietspadennet tegen het licht worden gehouden.  

De enquête is beschikbaar tot en met woensdag 24 april en is hier te vinden. DTV Consultants voert de analyse uit namens CROW-Fietsberaad.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Enquête breedte fietspaden in de praktijk

Scroll naar boven