Evaluatie fietscarrousel Vruchtenbuurt

  • Soort:Onderzoeksrapporten
  • Datum:16-07-2021
In opdracht van de gemeente Den Haag is de fietscarrousel in de Vruchtenbuurt geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan voor een mogelijke verdere uitrol.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Een fietscarrousel is behoorlijk kostbaar, maar je kunt er wel meer fietsen in kwijt dan in fietstrommels. En een goede stalling zet mensen tot meer fietsen aan. In de Haagse Vruchtenbuurt zijn drie van die fietscarrousels uitgebreid beproefd sinds 2019. Ze bieden ieder plaats aan 24 fietsen, in totaal dus 72. En dat met ongeveer hetzelfde ruimtebeslag als de zes fietstrommels die er eerst stonden, met plek voor 24 fietsen. De ervaringen zijn redelijk positief, zo leert een evaluatie van het project door bureau Decisio.

    In het verleden hadden dergelijke geautomatiseerde voorzieningen nogal eens te kampen met technische problemen. En ook hier was daar in het begin wel sprake van. Maar de kinderziekten lijken inmiddels te zijn opgelost. Alle stallingsplekken zijn inmiddels verhuurd á €7,50 per maand. En de abonnementhouders zijn in het algemeen tevreden. Als voornaamste redenen voor het gebruik van de fietscarrousel noemen ze de verminderende kans op diefstal of beschadiging.
    Wel blijkt dat het gebruik en loopafstand duidelijk met elkaar samenhangen. Hoe dichter bij de fietscarrousel (liefst binnen 1 minuut lopen), hoe meer abonnementhouders. Goede fietsparkeervoorzieningen als de fietscarrousel lijken een klein effect op het mobiliteitsgedrag te hebben: ongeveer 30 procent van de abonnementhouders gebruikt vaker de fiets, ruim tweede derde van deze groep heeft dan ook een andere fiets gekocht.

    Een besluit om een fietscarrousel toe te passen moet je dan ook weloverwogen nemen, concludeert Decisio. Wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (behoefte aan afgesloten fietsparkeervoorzieningen, schaarse openbare ruimte, geen/beperkte geschikte mogelijkheid tot realisatie inpandige buurtstalling, hoge bevolkingsdichtheid) kunnen fietscarrousels een interessante optie zijn. ‘Omdat elke situatie anders is adviseren we om per locatie een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen waarin verschillende alternatieven met elkaar vergeleken worden.’

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Evaluatie fietscarrousel Vruchtenbuurt

Scroll naar boven