Extra slot of reparatie bij fiets-van-de-zaakregeling onbelast

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:19-08-2021
  • Startdatum:19-8-2021 07:33:32
Sinds 2020 bestaat er een fiscaal vriendelijke regeling voor een fiets van de zaak. Maar wil je daar een regenpak aan toevoegen, dan moet je daar wel een bedrijfslogo op drukken.

Bij de fiets-van-de-zaak regeling wordt een jaarlijkse bijtelling van 7% van de cataloguswaarde als loon aangemerkt. Accountantskantoor Eelman & Partners krijgt daar kennelijk de nodige vragen over, want op de website geven ze uitleg over de nadere invulling van deze regeling, die alleen geldt als een fiets ter beschikking wordt gesteld en dus eigendom van de werkgever blijft. Bij het vergoeden of verstrekken van een fiets geldt de regeling niet, maar is de werkelijke waarde belast.

Het accountantskantoor meldt dat de Belastingdienst stelt dat het vergoeden of verstrekken van accessoires die verband houden met een fiets-van-de-zaak onbelast is. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een extra slot, het vergoeden van reparatiekosten of om een fietsverzekering. De accessoires leiden ook niet tot een hogere bijtelling. De Belastingdienst gaat er namelijk van uit dat het hier intermediaire kosten betreft, aangezien de fiets eigendom is van de werkgever.

De handreiking van de Belastingdienst meldt ook dat het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een regenpak in beginsel wel belast is en dat je dit kunt voorkomen door het regenpak onder te brengen in de werkkostenregeling. Of door het regenpak ter beschikking te stellen en te laten bedrukken met een bedrijfslogo van minstens 70 cm2, omdat het regenpak dan als werkkleding wordt aangemerkt.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Extra slot of reparatie bij fiets-van-de-zaakregeling onbelast

Scroll naar boven