Fietsberaad scoort hoog in de doelgroep

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:19-05-2005
Het Fietsberaad speelt een nuttige rol als het gaat om verspreiding van kennis op gebied van fietsbeleid. Het Fietsberaad moet dan ook vooral doorgaan met haar activiteiten. Dit blijkt uit een evaluatie in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het Fietsberaad speelt een nuttige rol als het gaat om verspreiding van kennis op gebied van fietsbeleid. Het Fietsberaad moet dan ook vooral doorgaan met haar activiteiten. Dit blijkt uit een evaluatie in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het Fietsberaad is in 2001 ingesteld door het ministerie van V&W. Bij de start werd afgesproken om de werkzaamheden van het Fietsberaad in 2005 te evalueren. Het bureau XTNT ondervroeg daartoe tientallen vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen zoals medewerkers en bestuurders van gemeenten, provincies en adviesbureaus.

Fietsverkeer
Het Fietsberaad komt eruit naar voren als een 'betrouwbare en professionele organisatie met kennis van zaken en een brede visie', aldus het evaluatierapport. Ook de verschillende producten scoren goed. Met het tijdschrift Fietsverkeer voorop, dat goed gelezen en hoog gewaardeerd wordt. Driekwart van de beleidsmedewerkers gebruikt de het tijdschrift als nuttige informatiebron. Ook de inhoudelijke bijeenkomsten van het Fietsberaad voldoen aan een behoefte. En de rapporten van het Fietsberaad worden eveneens over de hele linie goed gewaardeerd, net als de website.
De Kennisbank op de website kan nog wel worden verbeterd, zo vinden sommige respondenten, waarbij blijkt dat nogal wat beleidsmedewerkers deze informatiebron nog niet hebben ontdekt.

Verder met het Fietsberaad
Vooral de middelgrote en grote gemeenten, provincies, regio's en waterschappen vinden dat de producten en diensten hen goed helpen in de beleidsvoorbereiding en de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming, aldus het rapport van XTNT. Bestuurders blijken het Fietsberaad overigens lang niet altijd te kennen, ondanks het feit dat veel van hen het tijdschrift Fietsverkeer ontvangen.
'Vanuit alle doelgroepen komt een duidelijk signaal dat het Fietsberaad moet blijven bestaan', zo concludeert het rapport tenslotte. 'De respondenten hebben behoefte aan een organisatie die kennis op het gebied van fietsbeleid verspreidt en die het fietsbeleid onder de aandacht houdt'.
De besluitvorming over de voorzetting van het Fietsberaad heeft later dit jaar plaats.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaad scoort hoog in de doelgroep

Scroll naar boven