Fietscoaches succesvol ingezet in Maastricht

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:05-04-2019
Bij het station in Wyck, een buurt in het centrum van Maastricht, vormen foutparkeerders een probleem. Begin van vorig jaar werd er een ondergrondse fietsenstalling geopend, maar het aantal foutgeparkeerde fietsen in de stationsomgeving daalde niet. Met inzet van fietscoaches werden de problemen aanzienlijk teruggedrongen.

 • Fietscoaches-lr-(1).jpgFietscoaches spreken foutparkeerders op een positieve manier aan op hun gedrag. Ze zijn op de hoogte van het fietsbeleid en wijzen de fietsers op de beschikbare alternatieven. Zo probeerde zij het gewenste parkeergedrag te stimuleren. De fietscoaches maakten deel uit van een gedragscampagne en hadden geen bevoegdheden met betrekking tot handhaving. De fietscoaches zijn ingezet op het stationsplein en in de omgeving.

  Op het stationsplein is gekozen voor de inzet van de fietscoaches als onderdeel van een 3-trapsraket waarvan ook een communicatiecampagne en daadwerkelijke handhavingsacties onderdeel uitmaakten. Er werd dus eerst gecommuniceerd wat het beleid was en waar de fietsen geparkeerd konden worden. Deze campagne, die ‘staat ie goed’ was genoemd, werd opgevolgd door de positieve aanpak van de fietscoaches. De pilot werd afgesloten door het beleid te handhaven met ruimacties.

  Met tellingen en enquêtes is het succes van de campagne geëvalueerd door DTV Consultants. De tellingen brachten in beeld wat de effecten waren op de (los)gestalde fietsen en met de enquêtes werd inzicht verkregen in de gedragskenmerken van foutparkeerders bij en rond het station. Daaruit bleek onder meer dat ruim 70 procent van de fietsen er minimaal een halve dag staan. En dat dat meeste fietsers ondanks de niet geheel gevulde ondergrondse stalling vinden dat er niet genoeg parkeerruimte is.

  Voor de maatregelen werden er op de locaties bij het station 740 losgestalde fietsen  geteld (38% van alle geparkeerde fietsen). De inzet van de fietscoaches bracht dit aantal terug tot 526 (24%). Toen daar ook nog eens handhaving op werd gezet, daalde dit aantal tot 282 (11%).

  Factoren die volgens DTV Consultants een belangrijke rol spelen bij het succes van fietscoaching zijn de aanwezigheid van beschikbare stallingscapaciteit in de omgeving en informatie over de fietsparkeermogelijkheden in de nabije omgeving en over handhavende maatregelen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietscoaches succesvol ingezet in Maastricht

No data found
Scroll naar boven