Fietser, automobilist en voetganger ervaren veiligheid fietsinfra soms verschillend

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:12-02-2024
Onderzoek naar subjectieve veiligheid van fietsinfra focust zich vaak alleen op de beleving van de fietsers. Duitse onderzoekers hebben een studie uitgevoerd naar de subjectieve veiligheid voor fietsers, automobilisten en voetgangers in situaties waar zij de weg delen. Hieruit blijkt zij niet altijd hetzelfde niveau van veiligheid ervaren.

De belangrijkste conclusie van de studie is dat zowel fietsers als automobilisten zich onveilig voelen op wegen zonder fysieke scheiding tussen rijbaan en fietspad en wegen met een onduidelijke voorrangssituatie. Op wegen met een vrijliggend fietspad voelen beide zich veilig maar dat hangt wel af het ontwerp: op smalle fietspaden voelen fietsers zich juist onveilig. Waar fietsers en voetgangers het trottoir delen voelen fietsers zich relatief veilig en voetgangers zich onveilig. Deze bevindingen bieden volgens de onderzoekers belangrijke informatie voor het maken van afwegingen bij de weginrichting, waarbij men ernaar zou moeten streven dat alle weggebruikers zich (even) veilig voelen. 
 
De studie is onderdeel van een groter onderzoek uit 2019/2020 naar subjectieve veiligheid, gebaseerd op data uit een online vragenlijst waaraan 21.500 mensen deelnamen. De deelnemers aan het onderzoek, voornamelijk inwoners van Berlijn, kregen beelden voorgelegd van verkeerssituaties in een grootstedelijke omgeving waarin verschillende factoren rond fietsinfrastructuur zijn gevarieerd, zoals de breedte van de fietsstrook, de richting van het verkeer, de aanwezigheid van geparkeerde auto’s, wegdek en maximumsnelheid. Deze beelden waren door een computer gegenereerd en vertonen bewust geen gelijkenis met bestaande situaties, omdat dit de resultaten zou kunnen vertekenen.

 
Figuur: Veiligheidsbeoordelingen vanuit het perspectief van fietsers en automobilisten voor straten met gemengd verkeer, een afgescheiden fietspad en een fietsstrook. Bron: Von Stülpnagel en Rintelen (2024).
 
In totaal zijn er 1900 beelden gegenereerd in de categorieën: zijstraten - waaronder fietsstraten, hoofdstraten met fietsstroken en fietspaden naast het trottoir. De deelnemers kregen één of meer sets van tien beelden te zien die ze moesten beoordelen als ‘onveilig’, ‘tamelijk onveilig’, ‘tamelijk veilig’ of ‘veilig’ vanuit het perspectief van de fietser, voetganger of automobilist. In totaal leverde dit 460.000 veiligheidsbeoordelingen op, op basis waarvan de onderzoekers een model hebben geschat.
 
De resultaten van het onderzoek zijn in januari 2024 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Transportation Research Part A.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietser, automobilist en voetganger ervaren veiligheid fietsinfra soms verschillend

Scroll naar boven