Fietsers kiezen liefst andere route bij drukte

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:08-04-2024
Veel fietsers hebben een voorkeur voor een route die minder druk is en die ze veiliger vinden. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteiten onder frequente fietsers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Deelnemers aan het online onderzoek kregen vragen over de karakteristieken van de route die ze het vaakst fietsen, hun ervaring van drukte op deze route, hun ervaring van veiligheid op deze route en hun persoonlijke achtergrond. Daarnaast kregen ze een routekeuze-experiment. Hierin moesten ze in 13 gevallen een keuze maken uit twee routes, die van elkaar verschilden op vijf kenmerken: fietsdrukte, type fietsinfrastructuur, verkeersvolume gemotoriseerd verkeer, aantal kruispunten op de route en reistijd. Ze werden gevraagd hun voorkeursroute te kiezen en te noteren welke van de twee routes ze het veiligst leek. 
 
Voorkeur voor veilige route
Uit de resultaten bleek dat drukte een negatief effect heeft op de routevoorkeur en de subjectieve veiligheid van fietsers. Dit effect is sterker voor ouderen en vrouwen. In 72,5 procent van de gevallen prefereren fietsers de route die ze ook als de veiligste zien. Deze groep bestaat uit relatief meer oudere fietsers, vrouwen en fietsers met een rijbewijs. Mensen met kinderen in hun huishouden kiezen minder vaak voor de route die ze als het veiligst zien dan mensen zonder kinderen. Dit is anders dan andere onderzoeken laten zien. Mogelijk waarderen ze snellere routes meer of gaat het om werkende mensen die sowieso vaker voor snellere routes kiezen.
 
Infrastructuur
De deelnemers hadden een sterke voorkeur voor vrijliggende fietspaden ten opzichte van gemengd verkeer en vonden die ook veel veiliger. Als de drukte op een vrijliggend fietspad hoog is gaat hun voorkeur wel eerder uit naar een ander type infrastructuur.
89 procent van de deelnemers voelt zich veiliger op een fietsstraat dan op een straat met gemengd verkeer als de drukte laag of gemiddeld is. Als het druk is voelt maar 33 procent zich er veiliger. Dit noemen de auteurs opmerkelijk omdat dit type infrastructuur speciaal is ontworpen voor grote fietsstromen.
Fietsers prefereren verder routes met weinig of gemiddeld autoverkeer en zo min mogelijk kruispunten en vinden deze veiliger.
 
Beleid
De resultaten van het onderzoek kunnen beleidsmakers in steden met grote fietsdrukte of waarin het fietsen sterk in opkomst is helpen met het kiezen van maatregelen, zoals het aanleggen van infrastructuur die geschikt is voor grote stromen fietsers en die als veiliger wordt ervaren. Daarnaast is het spreiden van fietsstromen een mogelijke oplossing, met meerdere aantrekkelijke routes voor fietsers. Hiermee zou men bijvoorbeeld snel doorfietsende forensen van meer kwetsbare fietsers, zoals ouderen en kinderen, kunnen scheiden. 
 
Achtergrond
In totaal namen 1329 inwoners uit de grote steden deel, met een diverse sociaaleconomische en demografische achtergrond. 80 procent van de deelnemers fietste hun meest frequente route meerdere keren per week en bijna de helft daarvan deed dat voor woon-werkverkeer.
De resultaten van het onderzoek van de Universiteit Twente en SWOV zijn eind maart gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Transportation Research Part A.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsers kiezen liefst andere route bij drukte

Scroll naar boven