Fietsers krijgen ook voorrang op rotondes in Tilburg

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:17-03-2020
In Tilburg krijgen fietsers op een deel van de rotondes voorrang. De gemeente volgt daarmee nu ook de CROW-aanbeveling op dat punt. Het is een vrij ingrijpende operatie, die een paar jaar gaat duren. De kosten voor de aanpassingen bedragen zo'n 2,5 miljoen euro.

 • Van de rotondes binnen de bebouwde kom heeft de fietser op 31 procent nog geen voorrang, zo bleek uit recent onderzoek van DTV-Consultants. Ook in Tilburg is dat het geval.

  De gemeente deed nader onderzoek naar de voordelen en nadelen van de fietser wel of niet in de voorrang. Voor beide opties zijn argumenten voor en tegen te vinden en de afweging is niet expliciet of eenduidig te maken, zo luidde de conclusie. Nadeel is onder andere dat op rotondes binnen de bebouwde kom met een vrijliggend fietspad met fietsers IN de voorrang tot vier keer meer ongevallen gebeuren dan op rotondes met fietsers UIT de voorrang, zo leidt Tilburg af uit het eerder genoemde DTV-onderzoek. Wel met de aantekening dat bij fietsers IN de voorrang binnen de bebouwde kom toepassing van goede aanvullende maatregelen mogelijk tot een gunstiger ongevallenbeeld leidt.

  ‘Maar het in de voorrang brengen van de fietsers op rotondes draagt bij aan het beeld om actieve vervoerswijzen te bevoordelen ten opzichte van gemotoriseerd verkeer. En een rotonde met fietsers in de voorrang voldoet aan de kwaliteitscriteria die aan snelfietsroutes worden gesteld’, zo stelt de gemeente.

  Dat is de reden dat de voorrang op 23 van de 38 rotondes wordt aangepast. Op de andere rotondes is het niet aan de orde of is het volgens de gemeente niet wenselijk. Op 6 rotondes liggen de fietspaden niet vrij rond de rotonde, maar maken de fietsers gebruik van fietsstroken op de rotonde en hebben daarmee al voorrang op afslaand autoverkeer. Daarnaast kent Tilburg 2 rotondes, waar het fietsverkeer geen interactie heeft met het gemotoriseerde verkeer op de rotonde. Verder is er één met verkeerslichten geregelde rotonde (Hasseltrotonde), 3 turborotondes en 6 rotondes op industrieterreinen. Op deze 10 rotondes is het omdraaien van de voorrangsregeling uit veiligheidsoverwegingen niet wenselijk. De intensiteit op deze rotondes is hoog, er moeten meerdere rijstroken overgestoken worden, of er rijdt veel vrachtverkeer (dodehoek-gevaar).

  Het gaat overigens nog even duren eer de omzetting een feit zal zijn. Becijferd is dat de totale operatie zo’n €2,5 miljoen gaat kosten, waarvan nog ca. €1 miljoen bij de provincie moet loskomen. Dat komt onder meer omdat in de CROW-richtlijnen de toepassing van een tweerichtingsfietspad wordt ontraden, terwijl een dergelijk tweerichtingsfietspad in Tilburg bij rotondes heel vaak (geformaliseerd of niet) voorkomt.

  Om het veiligheidsrisico zo klein mogelijk te maken en omdat Tilburg al 20 jaar de fietsers uit de voorrang heeft, is voor de situatie met de fietsers in de voorrang op de CROW-richtlijnen een extra "plus" opgenomen in de ontwerpen: alle fietsoversteken (en waar van toepassing inclusief de voetgangersoversteken) worden uitgevoerd als een 50 km/uur plateau.

  De omschakeling zal sowieso gewenning vragen van de weggebruikers. Met name de in Tilburg bekende weggebruikers zullen aan de nieuwe situatie moeten wennen. Daarom zal de omschakeling worden begeleid met een uitgebreide communicatie- en informatiecampagne.

  Ook het naburige Goirle overweegt op dit moment of zij de voorrangssituatie ook gaan wijzigen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsers krijgen ook voorrang op rotondes in Tilburg

No data found
Scroll naar boven