Het bereik van een fiets

Het bereik van een fiets wordt doorgaans gedaan op basis van reistijd, men wil niet te lang onderweg zijn. Een uur wordt als te lang gezien, een half uur is voor (vrijwel) iedereen acceptabel terwijl maximaal 45 minuten voor de meeste forensen goed te doen is, zeker als de rit per auto langer duurt als gevolg van files.

Het bereik is dan eenvoudig te berekenen voor de diverse fietsen op basis van de gemiddelde snelheid en maximaal 30-45 minuten reistijd:
- gewone fiets 16 km/u: 8-12 km
- langzame E-fiets 20 km/u: 10-15 km
- snelle E-fiets: 32 km/u: 16-24 km

Het bereik met de speed pedelec is met 16-24 km zo groot dat vrijwel alle woonwerkverkeer per snelfiets afgelegd kan worden.

Er zijn wel enkele randvoorwaarden:
- veilige stallingsmogelijkheid (in ieder geval overdekt en afgesloten) voorzien van stopcontacten voor de opladers
- keuzemogelijkheid om op (on)verplichte fietspaden te kunnen rijden met aangepaste snelheid (max. 25 km/u)
- verdere uitrol van fietssnelwegen tussen steden en fietsstraten/fietszones binnen de bebouwde kom
- landweggetjes die een belangrijke verbindingsroute vormen voor fietsers ombouwen tot fietsstraat/fietszone

Verder zou het helpen als er een ruimhartige financiële stimulans voor fietsforensen. De huidige regelingen zijn nogal Zeeuws. Neem een voorbeeld aan de regelingen die door de Vlaamse overheid zijn getroffen, de verkoop van speed pedelecs is daar geëxplodeerd dankzij die gunstige fiscale regelingen.
Scroll naar boven