Fietsgebruik neemt komende jaren met zo’n vier procent toe

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:06-11-2020
In 2025 wordt er 3 tot 4,5 procent meer gefietst in Nederland. Corona is daarop van invloed, maar het komt vooral door de e-fiets.

Dat stelt KiM in het rapport Kerncijfers Mobiliteit 2020. Want Covid-19 heeft wel degelijk aanzienlijke effecten op het wegverkeer en ook op het fietsgebruik. Maar die effecten compenseren elkaar voor een belangrijk deel.
 
KiM becijferde dat in 2025 het fietsgebruik 3 à 4,5 procent hoger is dan in 2019. De bandbreedte zit in het gekozen scenario, waarbij bijvoorbeeld al dan niet rekening is gehouden met een lockdown.

Het laagste groeipercentage volgt uit een bevolkingstoename (+2,5%-punt). Daarnaast speelt echter ook de trendmatige toename van de gemiddelde afgelegde fietsafstand per persoon (+4%-punt) en een verschuiving van ov naar fiets (+1%-punt). Daar staat een afname tegenover (-3%-punt) als gevolg het vaker thuis werken, vergaderen en onderwijs volgen.

De toename van de fietsafstand is een gevolg van het feit dat het aandeel van de e-fiets in het totale fietsgebruik toeneemt van 23% in 2019 tot 37% in 2025. En met een e-fiets worden meer kilometers afgelegd. De totale afgelegde afstand met de e-fiets groeit met circa 70% tussen 2019 en 2025.
De trend van een dalend gebruik van de gewone fiets zet door: de afgelegde afstand met de gewone fiets daalt met circa 15% tussen 2019 en 2025.
 
Aan de andere kant leidt Covid-19 tot meer digitaal werken, vergaderen en opleiden. Daardoor zijn minder verplaatsingen nodig. KiM neemt aan dat dit 8% van de afgelegde afstand met de reismotieven werken, zakelijk en onderwijs vervalt. En dat geldt voor een belangrijk deel ook voor de fiets.

Reizigers zullen verder vanwege Corona vaker kiezen voor individuele vervoerwijzen (weg, fietsen, lopen) in plaats van collectieve vervoerwijzen. Daarom is aangenomen dat 5% van de per trein afgelegde afstand verschuift van het ov naar auto, fietsen en lopen. Daarvan gaat 96% naar de auto en 4% naar de fiets (afstanden van minder dan 15 km).
Ook zal 5% vanuit bus, tram en metro overstappen. Dat gaat voor 50% naar de auto gaat (afstanden van meer dan 15 km), voor 40% naar de fiets en voor 10% naar overige vervoerswijzen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsgebruik neemt komende jaren met zo’n vier procent toe

Scroll naar boven