Fietsparkeertool

 • Soort:Tool
 • Datum:15-03-2011
Met Fietsparkeertool kunt u de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen bij een functie berekenen en eigen tellingen invoeren.

 • LET OP!
  Door de vernieuwde website van Fietsberaad is de Fietsparkeertool niet meer beschikbaar.
  CROW-Fietsberaad heeft nog geen zicht op een vernieuwde versie.
  In 2019 zijn de Fietsparkeerkencijfers geactualiseerd. Zie gerelateerde items om. 

  Met de Fietsparkeertool kunt u eenvoudig het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen bij bijvoorbeeld een supermarkt, een school of een kantoor berekenen. U hoeft alleen het type functie, de locatie en de omvang van de functie in te voeren. De grootte van de functie kan uitgedrukt worden in verschillende eenheden. Bijvoorbeeld in m2 bvo, m2 vvo of het aantal kassa’s bij een supermarkt.

  De Fietsparkeertool biedt tevens de mogelijkheid om eigen tellingen in te voeren. U kunt dan eenvoudig het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen volgens de kencijfers vergelijken met de tellingen. Het Fietsberaad gebruikt uw telling om de kencijfers ;nauwkeuriger te maken. Daarom roept CROW-Fietsberaad roept de vakwereld op om zoveel mogelijk tellingen uit te voeren in de eigen omgeving: op kantoor, bij de supermarkt, bij de eigen woningen, bij de school van de kinderen, et cetera. Hiervoor kunt u gebruik maken van een telformulier.

  Klik hier om naar de Fietsparkeertool te gaan (deze opent in een nieuw scherm).

  Nadere toelichting

  • De Fietsparkeertool is bedoeld voor solitaire functies. De geparkeerde fietsen in de directe omgeving zijn van gebruikers of bezoekers van deze functies. De Fietsparkeertool is dus niet geschikt voor gemengde gebieden, zoals binnensteden.
  • De Fietsparkeertool corrigeert voor het gemiddelde fietsgebruik in een gemeente. In gemeenten met een gemiddeld hoger fietsgebruik is de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen groter. Voor een aantal gemeenten ontbreken de cijfers over het fietsgebruik nog. Klik hier voor cijfers over fietsgebruik per gemeente.
  • Voor kantoren wordt een onderscheid gemaakt tussen fietsen van werknemers en fietsen van bezoekers. Het aantal fietsen van werknemers kan ingevuld worden bij 'kantoren (personeel)'. Het aantal fietsen van bezoekers kan ingevuld worden bij 'kantoren met baliefunctie (bezoekers)'.
  • Ook treinstations zijn niet opgenomen in de Fietsparkeertool. Voor informatie over de Fietsparkeercapaciteit bij uw station kunt u contact opnemen met ProRail.
  • De tool houdt slechts beperkt rekening met een eventuele groei van het fietsgebruik. Standaard 20% bovenop het getelde aantal fietsen. Hierin is tevens verdisconteerd dat enige overcapaciteit gewenst is, omdat fietsers de lege plekken ook moeten kunnen vinden.
  • Op de achterzijde van het telformulier treft u informatie over de beste momenten om te tellen.
  • Als de gewenste functie waarvoor u tellingen heeft niet voorkomt in de Fietsparkeertool, kunt u deze functie zelf toevoegen.

  Achtergrond

  De Fietsparkeertool maakt onderdeel uit van een onderzoek dat moet resulteren in nieuwe en nauwkeuriger kencijfers voor het fietsparkeren. De voorlopige kencijfers zijn verwerkt in de tool. Om tot nieuwe kencijfers te komen, worden twee sporen gevolgd. Enerzijds wordt de behoefte aan fietsparkeerplekken bepaald op basis van algemene gegevens van de functie, zoals het aantal bezoekers, het maatgevende uur en de modal split. Dit is vergelijkbaar met aan aanpak voor autoparkeren op verkeersgeneratie.nl. Aan de andere kant is in het voorjaar van 2009 een groot aantal tellingen verricht. Om de kencijfers nauwkeuriger te maken voor zoveel mogelijk functies, zijn echter veel meer tellingen nodig. Daarom biedt de Fietsparkeertool de mogelijkheid om ook eigen tellingen in te voeren. De gebruiker kan de eigen telling meteen vergelijken met het aanbevolen aantal fietsparkeerplekken volgens de kencijfers.  De definitieve fietsparkeerkencijfers worden opgenomen in een herziening van de CROW-leidraad Fietsparkeren

Relevantie

Scroll naar boven