Fietsstad worden vergt integrale aanpak

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:21-03-2016

Het stellen van een verkeersvraag levert bijna altijd een verkeersantwoord op. Maar het gaat uiteindelijk over het functioneren van de stad. Dat vraagt een integrale aanpak, zegt Paul de Rook, wethouder in Groningen én ploegleider van de Ruimtelijke ploeg van de Tour de Force nadat deze ploeg de eerste verkennende stappen heeft gezet.


 • ‘We hebben binnen de Ruimtelijke ploeg geconstateerd dat de integrale aanpak, of misschien beter gezegd het gebrek daaraan, toch wel één van de hoofdonderwerpen is. Fietsen is veel meer dan alleen een verkeersvraagstuk. Bij ruimtelijke of economische ontwikkelingen moet meer dan nu het geval is het effect voor fietsers vanaf het begin worden meegenomen.’

  Zijn daar voorbeelden van te geven? De Rook: ‘Je ziet dat met name bij fietsparkeren. Daarbij gaat het enerzijds om het opvangen van de groei van het aantal gestalde fietsen in bijvoorbeeld binnensteden, maar ook om de regulering ervan, denk bijvoorbeeld aan fietsparkeernormen en eisen voor de toegankelijkheid fietsenstallingen en dergelijke.’

  ‘Vaak wordt de ruimtelijke inrichting aangevlogen vanuit één thema, terwijl er veel meer dwarsverbanden zijn’, aldus de ploegleider. ‘Zo levert het stellen van een verkeersvraag bijna altijd een verkeersantwoord op. Om dit te doorbreken zou je je dan ook veel meer moeten richten op het feit dat het uiteindelijk gaat over het functioneren van de stad als geheel en hoe je wilt dat de stad er uitziet.‘

  Er zijn op dit ogenblik meer initiatieven rond de (her)inrichting van de stad, zoals de Agenda Stad, Slimme en Gezonde Stad, enzovoort. Wat is de relatie met de Tour de Force?
  Paul de Rook: ‘Binnen de Ruimtelijke ploeg van Tour de Force richten we ons vooral op wat het is om een fietsstad te zijn of hoe je dat met behulp van een stappenplan kunt worden. Daarbij inventariseren we ook wat we daarvoor nodig hebben van de Rijks- en provinciale overheid. De City Deals uit Agenda Stad en de pilots/projecten uit Slimme en Gezonde Stad zouden volgens ons naadloos moeten passen in de living labs van de Tour de Force. Uiteindelijk is het belangrijkste natuurlijk dat de initiatieven elkaar versterken.’

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsstad worden vergt integrale aanpak

No data found
Scroll naar boven