Fietsvoorzieningen anders financieren

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:14-06-2016

Fietsbeleid wordt traditioneel gefinancierd uit mobiliteitsbudgetten van overheden, met als belangrijkste spelers de gemeenten, provincies, vervoerregio&'s, wegbeherende waterschappen en het ministerie van IenM. Maar fietsen heeft niet alleen mobiliteitsvoordelen. Zo is fietsen gezond, dus ook bijvoorbeeld een ziektekostenverzekeraar heeft er baat bij als hun cliënten meer gaan fietsen. En fietsen spaart ruimte, dus kan geld opleveren in gebiedsontwikkelingsprojecten.&


  • Het is dan ook goed denkbaar dat andere partijen bereid zijn een financiële bijdrage te leveren aan het fietsbeleid. De Financieringsploeg van de Tour de Force doet onderzoek naar deze en andere nieuwe financieringsbronnen. Bureau Berenschot voert het onderzoek uit. Uit een inventarisatie door het bureau is een aantal interessante nieuwe publieke en private financieringsbronnen voor fietsbeleid naar voren gekomen. Die zijn beoordeeld op haalbaarheid en impact en voorgelegd aan een aantal deskundigen.

    Vijf financieringsinstrumenten lijken kansrijk: crowd sourcing, health impact bonds (waarbij private partijen meefinancieren), mobiliteitsconcessies, gebiedsontwikkeling en herijking van publieke financiering. Berenschot is nu bezig met de uitwerking van deze financieringsinstrumenten. In juli zal dat leiden tot een eindrapport. In het najaar gaat de Financieringsploeg dan aan de slag om concrete opties met relevante financieringspartners te bespreken.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsvoorzieningen anders financieren

No data found
Scroll naar boven