Floating fietsdata ook te gebruiken voor meten van wachttijden

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:08-01-2020
Een stop van 1 minuut voor een verkeerslicht wordt door een fietser ervaren als een verlenging van de fietstijd met 3 minuten. Het finetunen van regelingen om die wachttijd terug te dringen levert relatief veel op als het gaat om –beleving van– de reistijd per fiets.

 • Er zijn richtwaarden voor de beoordeling van wachttijden voor fietsers op geregelde kruispunten. Die gaan uit van de maximale cyclustijd, de maximale wachttijd of de gemiddelde wachttijd als indicator. Maar het liefst heb je ook gegevens over de exacte wachttijd voor fietsers. Het precies meten van die wachttijden is nog geen common practice, aldus onderzoekers van de Universiteit Gent. Voor het autoverkeer gebeurt dat al wel op basis van GPS-data. Ze bekeken of dat ook voor de fiets mogelijk is.

  Ze gebruikten daarvoor data van de Vlaamse Fietstelweek 2015 en 2016, toen fietsers werden opgeroepen om via een smartphone app hun verplaatsingen te registreren. Daarbij werd GPS-data om de 5 seconden opgeslagen. Dat maakt het mogelijk om de werkelijke reistijden te vergelijken met ‘ideale’ reistijd, zonder verkeerslicht. En dat blijkt mogelijk, maar wel met een paar kanttekeningen.
   
  Zo is van belang hoever je voor het verkeerslicht de fietser oppikt aan de hand van zijn data. Bij een GPS-punt dichtbij het kruispunt riskeert men een deel van de opgelopen verliestijd niet te registreren. Bij een GPS-punt verder van het kruispunt riskeert men andere bronnen van vertraging mee te rekenen en weegt ook de aangenomen ‘ideale fietssnelheid’ van 18 km/uur zwaarder.

  Tijdens de testberekeningen op vijf kruispunten hanteerde men afstanden tussen 10 en 100 meter voor het verkeerslicht, waarbij een afstand van minder dan 40 meter nogal eens te krap lijkt te zijn.
   
  Voor de validatie van de berekende wachttijden werd de zo gemeten verliestijd
  vergeleken met de statistisch verwachte wachttijd op basis van de eigenschappen van de
  lichtenregeling op het kruispunt. Dat blijkt aardig overeen te komen.

  Er zijn echter ook uitzonderingen. Op enkele kruispunten vond men dat de wachttijden afkomstig van de floating fietsdata beduidend hoger liggen dan de theoretisch berekende wachttijden.
   
  Een mogelijke verklaring kan zijn dat fietsers geclusterd op het kruispunt af rijden, bijvoorbeeld als gevolg van een meer stroomopwaarts gelegen kruispunt.
  ‘Dit geeft echter aan dat de verwachte waarde, die vaak gehanteerd wordt ter vervanging van gemeten wachttijden, niet altijd een correcte weergave is van de werkelijkheid. Het gebruik van gemeten waarden, zoals berekend op basis van floating bike data, is dus wel degelijk een zinvolle verfijning van de huidige benadering’, zo concluderen de Gentse wetenschappers.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Floating fietsdata ook te gebruiken voor meten van wachttijden

No data found
Scroll naar boven