Handboek leenfietsen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:22-08-2011

Nederland ontbreekt nog in het Handbook Optimising Bike Sharing in European Cities. Wie daar verandering in wil brengen, kan in deze nieuwe uitgave van de samenwerkende leenfiets-steden zijn hart ophalen. Want naast de technische merites van de leenfiets wordt ook uitgebreid ingegaan op de argumenten voor- en tegen.


  • Het project OBIS (Optimising Bike Sharing in European Cities) werd in 2007 opgezet toen projecten in Barcelona en Parijs succesvol bleken. Met Europees geld werd onderzoek gestart met medewerking van 15 partners in negen landen. Dat resulteerde in een handboek dat veel feiten en cijfers biedt van leenfietsprojecten in tien Europese landen.
    De technische opzet van de systemen wordt besproken maar ook kijken de auteurs naar de karakteristieken van de steden waar de leenfiets – succesvol - opereert. Dat leidt onder meer tot tips hoe een project op te starten. Dat moet beginnen met het formuleren van doelen en doelstellingen (wat en voor wie?). Vervolgens adviseert de publicatie een Taskforce op te zetten met organisatorische en technische know-how. En, zo leert de ervaring: Get it right the first time’. Kleine pilotprojecten met weinig stations dreigen vaak te mislukken.
    Ook wordt ingegaan op de tegenargumenten waar men mee te maken kan krijgen, zoals er wordt toch al veel gefietst en fietsen is toch gevaarlijk? De publicatie is gratis te downloaden.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

No data found
Scroll naar boven