Handleiding voor gemeenten om de oudere fietser mobiel te houden

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:11-12-2017

Met het klimmen der jaren nemen de fietsvaardigheden geleidelijk aan af. Het programma Doortrappen van het ministerie van IenW is erop gericht &de oudere fietser zo lang mogelijk veilig op de fiets te houden. Een nieuwe handleiding helpt gemeenten en andere betrokken op weg.


 • Zo'n handleiding is nodig, want het merendeel van de oudere fietsers is niet geneigd na te denken over zijn fietsgedrag en voelt zich dan ook niet aangesproken door activiteiten rond fietsveiligheid.

  Om die reden heeft het ministerie van IenW begin 2017 is in een pilot in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amsterdam en Ouder-Amstel getest hoe die ouderen wel zijn bereiken. De lessen die daar zijn geleerd zijn nu verwerkt in een nieuwe handleiding.

  De aanpak richt zich op het creëren van bewustwording rondom de risico’s en het informeren over de mogelijkheden die een senior heeft om zijn eigen fietsveiligheid te verhogen.

  Doortrappen werkt zoveel mogelijk samen met de domeinen sport, welzijn, gezondheid en verkeer.  De aanpak moet aansluiten bij de werkwijze en structuur van een gemeente. Een stappenplan laat zien hoe je hier als gemeente het beste op kunt inhaken.

  Vervolgens laat een draaiboek zien hoe het eerste jaar Doortrappen er voor een nieuwe gemeente uit kan zien, hoe je een ander organisatorisch opzet, hoe je in contact komt met de doelgroep en hoe de verschillende activiteiten zijn in te zetten.

  De handleiding is hier te downloaden. 

  Doortrappen is één van de speerpunten in de Agenda Fiets van Tour de Force. Ook in 2018 zal nadrukkelijk worden ingezet op het verder ontwikkelen en opschalen van Doortrappen.

   

  Onderstaande video toont de aanpak die Doortrappen hanteert. Praktijkervaring werd onder andere opgedaan in Alphen a/d/Rijn. Daarvan is deze video 

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Handleiding voor gemeenten om de oudere fietser mobiel te houden

No data found
Scroll naar boven