Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Herziening Ontwerpwijzer: stand van zaken

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:28-02-2005
Een CROW-werkgroep is vorig jaar van start gegaan om de herziening van Tekenen voor de fiets: ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke infastructuur te begeleiden. Opzet is om dit jaar de nieuwe Ontwerpwijzer gereed te hebben.

In Fietsverkeer nr 9 (juni 2004) is bericht dat een CROW-werkgroep van start is gegaan, om de herziening van Tekenen voor de fiets: ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke infastructuur te begeleiden. Het Fietsberaad is bij dit herzieningsproject sterk betrokken. Als mede-financier, maar ook als opdrachtgever voor enkele voorbereidende onderzoeken, gericht op belangrijke 'gaten' in de fiets-kennis. Inmiddels zijn deze onderzoek afgerond of nabij afronding. BRO heeft een Handreiking fiets in voetgangersgebieden gemaakt. Dit rapport, met uiterst bruikbare resultaten, wordt de komende tijd omgevormd tot Fietsberaad-publicatie 8 en verschijnt in de loop van het voorjaar.
Goudappel Coffeng heeft keuzeschema's gemaakt voor een systematische keuze van fietsvoorzieningen op kruispunten bibeko en op wegvakken en kruispunten bubeko. Dit project is in januari 2005 afgerond.
DHV tot slot is nagenoeg gereed met het derde projecten, waarin de teksten over netwerken en over verkeersmodellen uit de Ontwerpwijzer tegen het licht zijn gehouden en aangepast aan de huidige omstandigheden.

Inmiddels de CROW-werkgroep gereed met het ontwerpen van een nieuwe structuur voor de Ontwerpwijzer. De eerste hoofdstukken zijn nu in concept geschreven. Voor de zomer moeten alle teksten gereed zijn.
Het voornemen is nog steeds om de nieuwe Ontwerpwijzer uiterlijk december 2005 gereed te hebben.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Herziening Ontwerpwijzer: stand van zaken

Scroll naar boven