Hoge baten rechtvaardigen extra miljarden voor groei fietsgebruik in steden

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:05-05-2017

Ambitieuze fietssteden investeren nu jaarlijks bijna € 80 per inwoner in fietsinfrastructuur. Ter vergelijking: gemiddeld geven we per Nederlander jaarlijks € 33 uit aan fietsinfrastructuur, € 133 aan spoorwegen en € 342 aan wegen.&&


  • Liefst zouden deze steden de komende jaren nog meer investeren in fietsprojecten, vanwege de grote maatschappelijke baten en de hoge kosteneffectiviteit van deze uitgaven. Wat blijkt is dat de kosten voor fietsinvesteringen ruimschoots opwegen tegen de baten. Dit komt door de positieve effecten op reistijd, reiskosten, congestie, luchtkwaliteit en gezondheid.

    In de Tour de Force hebben alle overheden en organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij fietsbeleid zich gecommitteerd aan een groei van het aantal fietskilometers met 20% in de komende 10 jaar. In opdracht van Tour de Force heeft bureau Decisio samen met APPM een schatting gemaakt van de omvang van het benodigde investeringsprogramma. Gekeken is naar wat ambitieuze fietssteden nu al uitgeven aan fietsinfrastructuur.

    De inventarisatie is uitgevoerd bij de kandidaat-steden voor fietsstad van het jaar 2016. Realisering van hun fietsplannen kost de komende jaren gemiddeld €750 per inwoner. In het huidige tempo vergt dit dan 10 jaar. Maar de steden willen graag sneller, hoewel niet alles op korte termijn kan worden gerealiseerd. Wanneer alle Nederlandse steden hun fietsinvesteringen zouden opschroeven naar het ambitieniveau van deze steden, zijn vele miljarden euro’s extra nodig. Daar staan dus echter nog veel grotere baten tegenover.  
    (Het onderzoek is hier te downloaden ) 

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Hoge baten rechtvaardigen extra miljarden voor groei fietsgebruik in steden

No data found
Scroll naar boven