Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Inspirerende ketenplannen met voorbeeldfunctie

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:14-06-2016

De fiets speelt een belangrijke rol in de keten met openbaar vervoer. De fiets is naast lopen het meest gebruikte vervoermiddel om naar station of halte te komen. Maar in die keten is veel nog niet goed geregeld. Bij verschillende stations en knooppunten kun je nog geen fiets huren. Informatie daarover ontbreekt. Reserveren is nog niet mogelijk. Voor het huren zijn verschillende pasjes nodig. Allemaal zaken waar de Ketenploeg oplossingen voor zoekt.&


De Ketenploeg wil daarom in een aantal concessiegebieden pilots met nieuwe vormen en oplossingen nader laten uitwerken. Kwartiermakers zijn bezig om samenwerkingsovereenkomsten op te stellen met betrokken partijen in het DAV-gebied (Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), Drenthe-Groningen en Gelderse Vallei. Samen moet worden gewerkt aan inspirerende ketenplannen, waarin oplossingen en maatregelen worden uitgewerkt en wordt onderzocht hoe de keten fiets-OV een goede plek kan krijgen in bestekken voor aanbestedingen.

Parallel loopt onderzoek naar  een standaard programma’s van eisen waar systemen zoals chipkluizen aan moeten voldoen. Daarvoor wil men gebruikmaken van de ervaringen zoals die zijn opgedaan in Zeist, Noord-Holland, Fryslan en MRDH.

Ook met de fietsverhuurders is overleg. Afgesproken is om toe te werken naar open standaards voor fietsverhuursystemen hetgeen naar verwachting zal bijdragen een bredere inzet van huurfietsen, vooral in het natransport.

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Inspirerende ketenplannen met voorbeeldfunctie

Scroll naar boven