Lessen uit het BITS project

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:13-09-2023
Deze zomer publiceerde Mobycon een boekje met een beknopte samenvatting van de toegepaste oplossingen en opgedane ervaringen in het project Bicycles and Intelligent Transport Systems. De inhoud biedt inspiratie om slim fietsbeleid te ontwikkelen.

Het project Bicycles and Intelligent Transport Systems (BITS) demonstreerde 30 applicaties van intelligent transportsystemen voor fietsers in Nederland, België, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk en liep van 2019 tot 2022. De provincie Overijssel had de leiding over het project en Mobycon voerde het inhoudelijk projectmanagement. Mobycon stelde na afloop van het BITS-project op eigen initiatief een boekje samen met een reflectie op de resultaten, omdat daar binnen het project geen ruimte voor was.
 
Het boekje geeft een overzicht van de geïmplementeerde ITS-oplossingen op het gebied van fietsveiligheid, beschikbaarheid van fietsen, fietsparkeren, verkeerslichten, het beïnvloeden van gedrag en het verzamelen, gebruiken en delen van fietsdata. Daarnaast biedt het een samenvatting van de inhoudelijke resultaten van de geïmplementeerd oplossingen en aandachtspunten voor de praktische uitvoering daarvan.  
 
Zo is bijvoorbeeld het advies om dynamische informatieborden over de snelheid van fietsers vanwege de overzichtelijkheid niet op complexe kruispunten toe te passen. Het plaatsen van die borden brengt in de praktijk daarnaast veel werk met zich mee vanwege het ingraven van kabels en de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Een ander punt is dat fietsers borden met fietsparkeergeleiding niet opmerkten als deze relatief ver van de stalling af waren geplaatst. Er zijn ook nog maar weinig bedrijven die dit soort systemen aanbieden. Tenslotte kan het tellen van fietsers en het verzamelen van informatie over (bijna) ongevallen met camera’s nieuwe en bruikbare inzichten bieden.
 
In het algemeen kunnen intelligente transportsystemen in verschillende situaties een kosteneffectieve oplossing bieden bovenop traditioneel fietsbeleid, zo luidt een van de conclusies van het project. De toepassingen voorzien ook in een behoefte aan fietsdata, die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening aan fietsers en het maken van beleid.
 
In juni is het vervolgproject MegaBITS van start gegaan.
 

Relevantie

Scroll naar boven