Minister Schultz onderstreept bijdrage IenM aan Tour de Force

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:17-11-2015

De rol van het Rijk is er op gericht om het decentrale fietsbeleid te ondersteunen en te Faciliteren. En om te stimuleren dat de efficiëntie wordt vergroot en dat de samenhang tussen alle partijen wordt bewaakt. Daarmee draagt het Rijk bij aan de uitvoering van de Agenda Fiets.


Dat schrijft minister Schultz aan de Tweede Kamer in een toelichting op het MIRT 2016.

De Tour de Force is een initiatief van de decentrale overheden waarmee de uitdagingen op het fietsdossier voor de komende jaren in kaart gebracht worden. Hiervoor is op basis van een inventarisatie langs alle betrokken partijen en stakeholders, de Agenda Fiets 2015-2020 opgesteld, zo houdt de minister de Kamer voor.

De Tour de Force is een samenwerking op basis van onderlinge afstemming, en zonder formele juridische zeggenschap. ‘Om de kracht van de Tour de Force te versterken wordt jaarlijks een “Fietstafel” georganiseerd, waar de minister deel van uitmaakt. Met de Fietstafel wordt naar analogie van de spoortafel een bestuurlijke betrokkenheid bij het onderwerp getoond.’

De minister zegt in haar brief aan de Kamer ook personele en materiële steun toe. ‘De rijksbijdrage bestaat uit een actieve rol van betrokken medewerkers en een financiële bijdrage voor out of pocket kosten. Hiervoor is vooralsnog een totaalbedrag gereserveerd van € 320.000 voor de eerstkomende twee jaar.’

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Minister Schultz onderstreept bijdrage IenM aan Tour de Force

Scroll naar boven