Nederlandse fietsdeskundigen maken succesvolle tour in VS en Canada

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:12-11-2010

Nederlandse fietsdeskundigen hebben de afgelopen maanden steden in Canada en de VS bezocht om te discussiëren en uitleg te geven over mogelijkheden het fietsgebruik op te voeren. En ze kregen er een warme ontvangst.


  • Toronto and Chicago werden in september al bezocht, Washington en Miami zijn dezer dagen aan de beurt. Tijdens deze zogenaamde ThinkBike Workshops - opgezet door het Fietsberaad in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in de VS - kwamen de Nederlandse fietsdeskundigen en lokale verkeersplanners en vertegenwoordigers van fietsorganisaties bij elkaar om te praten over de mogelijkheden om regio's fietsvriendelijker in te richten. Daarbij ging het onder andere over verkeersveiligheid, woon-werkfietsen, fietsen naar school, fietsparkeren en de combinatie fiets en ov. Daarnaast gingen de Nederlandse fietsexperts de straat op, om te bekijken hoe de positie van de fiets in de praktijk is. 

    In Toronto bijvoorbeeld kwamen de Nederlandse deskundigen tot de conclusie dat met eenvoudige ingrepen al aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan het toepassen van rood asfalt om fietsroutes beter herkenbaar te maken. En het scheiden van het fietsverkeer en het autoverkeer, bijvoorbeeld door een fietsstrook aan de rechterkant van de geparkeerde auto's te leggen in plaats van zoals gebruikelijk langs de linkerkant. Verder werd een aanzet gegeven tot een mogelijke communicatiecampagne om het fietsen te promoten: "This is Toronto, and this is where I bike”. Duidelijk werd ook dat zal moeten worden ingezet op fietsprogramma's om kinderen van jongsaf aan met de fiets vertrouwd te maken. 

    Ook in Chicago konden de Nederlanders rekenen op een aandachtig gehoor. Bijvoorbeeld als de verschillen tussen de Nederlandse en de Amerikaanse situatie aan de orde kwamen. Zo gaf Hans Voerknecht van het Fietsberaad aan dat de belangrijkste ingrediënten van de Nederlandse fietsfilosofie zijn terug te voeren tot: 'joy and safety'. En dat het fietsaandeel in Nederland rond 27 procent ligt en in een stad als Chicago uiteindelijk 10 procent haalbaar zou moeten zijn.
    Martijn te Lintelo van de gemeente Nijmegen ging onder meer in op de snelfietsroutes en het belang van het opzetten van een fietsroutenetwerk om herkomsten en bestemmingen van fietsers te verbinden. En Consultant Arjen Jaarsma liet zien dat de leefbaarheid van steden en de fiets nauw met elkaar verbonden zijn. Ruud Ditewig van Utrecht tenslotte had het vooral over de rol van de fiets in het voor- en na transport en het belang van goede fietsenstallingen daarbij.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nederlandse fietsdeskundigen maken succesvolle tour in VS en Canada

No data found
Scroll naar boven