Onderzoek snelfietsroutes Wat vinden fietsers belangrijk?

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Flore van Galen, Jurgen Remmits
 • Uitgever:Hogeschool: Windesheim / Sweco
 • Datum:16-11-2021
Onderzoek naar wat gebruikers van snelfietsroutes belangrijk vinden met als basis de vijf aspecten, aantrekkelijkheid, comfort, directheid, samenhang en veiligheid, zoals geformuleerd CROW-Fietsberaad.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Hoe kijken fietsers naar deze aspecten en wat vinden zij vooral van belang? Dat komt in dit
  onderzoek naar voren. In dit onderzoek koppelen we dit aan snelfietsroutes. Op deze manier
  worden snelfietsroutes geoptimaliseerd met als gewenst effect een betere fietsbeleving. Door een betere fietsbeleving fietsen er meer mensen. De focus ligt op het optimaliseren van snelfietsroutes om ervoor te zorgen dat er meer mensen gebruik maken van de routes bij langere afstanden.
  Dit is onderzocht aan de hand van een enquête. Respondenten moesten zelf een verdeling maken van de aspecten. In de daaropvolgende sectie van de enquête kregen zij controlevragen over verschillende situaties waar de aspecten tegen elkaar zijn afgewogen. Dit om te onderzoeken of de antwoorden van de respondenten consequent zijn.
  Uit de enquête is het aspect ‘veiligheid’ als bewuste keuze het belangrijkst gevonden. Hiermee bedoelen wij de sociale veiligheid. Volgens het CROW valt sociale veiligheid onder aantrekkelijkheid.
  Dit is een groot onderwerp voor respondenten. De verkeersveiligheid waarderen de respondenten minder. Na het aspect ‘veiligheid’ volgen directheid, comfort, samenhang en aantrekkelijkheid. Bij de controlevragen komt het aspect ‘aantrekkelijkheid’ meer naar voren. Dit betekent dat mensen onbewust vaker kiezen voor  aantrekkelijkheid.
  In het kort komt dit onderzoek uit op het volgende. De aspecten met de hoogste waardering zijn veiligheid en directheid. Omdat het binnen veiligheid om sociale veiligheid gaat en dit onder aantrekkelijkheid valt speelt aantrekkelijkheid één van de grootste rollen. Dit kwam ook uit de controlevragen. Aantrekkelijkheid werd toen hoger gewaardeerd dan respondenten bewust aangaven. Naast dit speelt comfort een grote rol, maar dit is al op orde in Nederland.
  Hieronder staan de aanbevelingen om de fietsbeleving op snelfietsroutes te optimaliseren:
  - Adviseer het gebruik van (dynamische) lantaarnpalen met groen licht in buitengebieden om de negatieve effecten op de natuur te minimaliseren. Het fietspad is dan goed verlicht. Dit geeft de fietser een veilig gevoel.
  - Het gebruik van asfalt geeft de fietser meer comfort.
  - Hanteer één type ontwerp snelfietsroute als nieuwe fietspadcategorie. Hiermee bevorder je de samenhang en daarmee de uniformiteit. Dit maakt het voor de fietser herkenbaar en veiliger.
  - Om de fietsbeleving te optimaliseren is nader onderzoek nodig naar wat aantrekkelijkheid belangrijk maakt zodat de wegbeheerders weten welke deelaspecten fietsers belangrijk vinden.
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Onderzoek snelfietsroutes Wat vinden fietsers belangrijk?

Scroll naar boven