Pilots moeten fietser nadrukkelijker in beeld brengen bij aanbestedingen

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:27-02-2017

Het is de routine van alledag: we besteden een buslijn aan, of een weg van A naar B. Maar wat krijg je als je niet de oplossing als vertrekpunt neemt, maar het probleem?&


Het is een van de kansrijke opties uit het rapportdat bureau Berenschot opstelde op verzoek van de Financieringsploeg van de Tour de Force. Op dit ogenblik wordt gewerkt aan invulling van het idee in de vorm van pilots. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) neemt het voortouw en zoekt naar infraprojecten die daarvoor in aanmerking komen.

OV-concessies
Een soortgelijke aanpak is denkbaar als het gaat om ov-concessies. Nu is het resultaat per definitie een ov-verbinding, maar als je het breder trekt en in plaats van een ov-concessie een mobiliteitsconcessie uitschrijft, komen ook andere vervoerwijzen zoals de fiets in beeld. Op dit ogenblik wordt verkend welke mogelijkheden het Experimentenprogramma Ruimte en Mobiliteit biedt. Dat programma wordt uitgevoerd door verschillende universiteiten en provincies. 

Preventiefonds
Als mobiliteitsmanagement leidt tot meer fietsgebruik, komt dit ook de gezondheid van werknemers ten goede. Dat geldt uiteraard voor meer initiatieven die het fietsgebruik bevorderen. Van dergelijke initiatieven profiteren bijvoorbeeld werkgevers (minder ziekteverzuim) en ziektekostenverzekeraars (minder kosten). Omdat de inkomsten en uitgaven bij verschillende partijen liggen, is de vraag hoe je een ander aan elkaar koppelt. Dat kan bijvoorbeeld middels een ‘preventiefonds’ waarin partijen investeren die profiteren van een betere gezondheid van fietsers. In Rotterdam ontwikkelt men plannen om ook daar een pilot mee te starten. Ook de gezondheidsploeg van de Tour de Force is daarbij betrokken.

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Pilots moeten fietser nadrukkelijker in beeld brengen bij aanbestedingen

Scroll naar boven