Rapport: Actieve Mobiliteitskeuze

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Bats Nuismer
 • Uitgever:DTV Consultants B.V.
 • Datum:16-07-2021
Een onderzoek naar de keuze om te lopen of te fietsen naar het stadscentrum.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • DTV Consultants heeft bij een eerder onderzoek naar acceptabele loopafstanden geconstateerd dat er nog weinig onderbouwing is voor wat nu precies een acceptabele loopafstand is. Daarnaast is nog weinig onderzoek gedaan naar factoren die van invloed kunnen zijn op acceptabele loopafstanden en zijn de bronnen voor een deel gedateerd. In verband met deze kennistekorten en de voordelen van lopen en fietsen voor duurzaamheid, leefbaarheid, en gezondheid is het doel van dit onderzoek om deze kennistekorten gedeeltelijk op te vullen. Daarvoor is de volgende onderzoeksvraag beantwoord: “Wat zijn de factoren die bepalen of reizigers binnen de stad kiezen om te lopen of te fietsen naar het stadscentrum?“.


  Methode

  Om deze vraag te beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd, gevolgd door een enquête en interviews. De literatuurstudie heeft de factoren in kaart gebracht aan de hand van drie modellen en het vooronderzoek van DTV Consultants. In de enquête zijn deze factoren gewogen op relevantie. Hieruit is een conceptueel verklaringsmodel gekomen dat overzichtelijk moet maken wat er bij de vervoerswijzekeuze komt kijken. De interviews hebben de uitkomsten ondersteund en gevalideerd.


  Resultaten

  Persoonlijke eigenschappen, verkeerskundige factoren, en overige factoren zijn de dimensies waar de factoren onder vallen. De belangrijkste hiervan zijn reistijd/afstand, demografie, het gemak, het weer, attitude, en veiligheid. Deze zijn onderling met elkaar verbonden, zoals te zien in het verklaringsmodel. Hierin zijn bewuste factoren en onbewuste factoren te onderscheiden. De bewuste worden vooraf meegenomen in de keuze voor actieve mobiliteit. De onbewuste verhogen of verlagen de drempel tijdens het beleven van de route. Hiermee krijgen reizigers een indruk van de onbewuste factoren. Vanuit hun verleden bestaat al bepaald gewoontegedrag maar deze kan veranderen. Bij kleinere afstanden lopen of fietsen mensen door de afstand en laagdrempeligheid. Lopen en fietsen zijn gemakkelijker bij kleine afstanden aangezien een reiziger niet een auto hoeft te pakken en te parkeren of moet wachten op een bus of trein. Bij grotere afstanden lopen of fietsen mensen ondanks de afstand en dankzij hun attitude tegenover lopen of fietsen.

  Rapport-actieve-mobiliteitskeuze-bijlage-1.jpg
  Figuur 1: Conceptueel verklaringsmodel lopen of fietsen naar stadscentrum (eigen illustratie)

  Mensen kiezen bewust maar ook onbewust om te lopen of fietsen naar het stadscentrum. Er zijn wel degelijk factoren (afstand en weer) die dit beïnvloeden maar het lijkt erop dat onbewuste factoren (aantrekkelijkheid en comfort van de route) een grotere rol spelen dan eerder gedacht. Dat laten de recente studies van het CROW en Als laatste creëren reizigers een bepaalde gewoonte. Dit heeft op langere termijn ook invloed op de vervoerswijzekeuze.


  Vervolgonderzoek

  Vervolgonderzoek naar de effecten van deze onbewuste factoren is van belang. Zo kan er nog beter in kaart worden gebracht aan welke knoppen gemeentes kunnen draaien om het lopen en fietsen binnen de stad te stimuleren.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Rapport: Actieve Mobiliteitskeuze

Scroll naar boven