Regeerakkoord: 100 miljoen voor de fiets

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:11-10-2017

Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het nieuwe kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.


Dit staat in het zojuist verschenen Regeerakkoord, waarmee eerder berichten met deze strekking hierover worden bevestigd.

De Fietserbond laat weten dat dit bedrag onvoldoende is om de ambities uit het fietsstimuleringsprogramma Tour de Force (20% groei in de komende 10 jaar) te realiseren.

Eerder becijferde de bond al samen met de wethouders van grote steden dat er 700 miljoen per jaar extra nodig is voor de fiets. Tot 2030 is er alleen al voor de stationsstallingen 560 tot 700 miljoen euro (zo’n 65-75 miljoen per jaar) nodig van alle partijen samen. Voor snelfietsroutes is in deze kabinetsperiode 106 miljoen aan co-financiering door het Rijk noodzakelijk, aldus de Fietsersbond.

Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag. Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zet de nieuwe coalitie zich in voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’. 

Een brede samenwerking van 32 organisaties riep 18 april 2017 de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De partijen hebben dit in een manifest voor verkeersveiligheid uitgewerkt. In het manifest spreken de organisaties ambities uit en doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers.

Verder meldt het Regeerakkoord dat bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur rekening zal worden gehouden met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg. En dat overheidsinformatie over verkeer wordt zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen, apps en reisplanners. 

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Regeerakkoord 100 miljoen voor de fiets

Scroll naar boven