Regio’s aan de slag met ketenplannen

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:12-12-2016

In twee gebieden wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van nieuwe, inspirerende ketenplannen. Dit zijn de regio&'s Groningen – Drenthe en Drechtsteden – Alblasserwaard – Vijheerenlanden (DAV) in Zuid-Holland. In de ketenplannen wordt vastgelegd hoe in deze regio&'s een stap voorwaarts kan worden gezet op het gebied van ketenvervoer, met daarbij een belangrijke rol voor de fiets.&


  • Het idee is dat deze regio’s als voorbeeld kunnen dienen voor andere regio’s die met ketenvervoer aan de slag willen.

    In een interactieve sessie met verschillende belanghebbenden is in beide regio’s een inspirerende visie opgesteld. Op basis hiervan is vervolgens bepaald op welke wijze deze visie gerealiseerd kan worden, waarbij zoveel mogelijk is voortgebouwd op bestaande ideeën en initiatieven. De verschillende fases in een ketentrip zijn geanalyseerd en per fase zijn maatregelen benoemd om tot structurele verbeteringen te komen. Dit kan gaan om maatregelen in de fysieke infrastructuur, maar ook in bijvoorbeeld de informatievoorziening en ICT. Fietsparkeren en de mogelijkheden voor deelfietsen maken ook deel uit van de plannen. Belangrijk is dat belemmeringen voor de reizigers zoveel mogelijk wordt weggenomen.

    In de plannen wordt niet alleen gekeken naar inhoudelijke maatregelen om het ketenvervoer naar een hoger plan te brengen, maar ook naar de wijze waarop het ketenvervoer georganiseerd kan worden. Deze zogenaamde ‘gouvernment-vraag’ is erg belangrijk omdat ketenvervoer tot nu toe geen duidelijke ‘eigenaar’ heeft. Zowel gemeenten als de provincies zijn betrokken bij het opstellen van de plannen. In de regio Groningen – Drenthe participeert ook de OV-autoriteit ‘OV-bureau Groningen-Drenthe’.

    De verwachting is dat in beide regio’s begin 2017 de plannen gereed zijn en dat vervolgens gewerkt kan worden aan de invoering ervan.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Regios aan de slag met ketenplannen

No data found
Scroll naar boven