Techniek kan fietsen veiliger en prettiger maken

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:28-10-2015

In theorie zijn er tal van technische mogelijkheden om fietsen veiliger te maken. Ook is fietsdiefstal met technische middelen in te perken. En files op fietspaden in de grote steden zijn met behulp van innovatieve technieken wellicht aanzienlijk terug te dringen. Maar kenmerk van de fiets is dat het bij uitstek een individueel vervoermiddel is. Hoe krijg je dat in de praktijk voor elkaar? De technologieploeg die werkt aan de Agenda 2015-2020 komt met een plan van aanpak.


Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen een flinke push geven aan het Nederlandse fietsklimaat, zo stellen de organisaties die de Tour de Force hebben opgezet. Alle overheden werken daarbij gezamenlijk aan een Agenda Fiets 2015-2020 die erop is gericht de mogelijkheden van de fiets ten volle te benutten. De techniek kan daarbij behulpzaam zijn.

Denk alleen al aan de inzet van internettechnologie in combinatie met detectie van fietsen. Een enkele fietsenfabrikant komt al met een ‘connected fiets’, die je bij diefstal via internet kunt terugvinden. In sommige stallingen is het stallen van de fiets makkelijker door een streepjescode op het frame. En met een chip op de fiets of een speciale fietsapp zijn fietsen te volgen, waardoor je de berijder kunt belonen, bijvoorbeeld wanneer die de auto laat staan. Zo’n chip maakt het ook mogelijk dat de chauffeur van een vrachtwagen je opmerkt, ook al zit je in de dode hoek.

Ontwikkelingen die deels al in gang zijn gezet. Maar die ook duidelijk maken dat voor een optimale inzet van die nieuwe technologieën afspraken moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld standaardisatie en uitwisseling van data.

De technologieploeg van de Tour de Force gaat in beeld brengen hoe je dat op de rails kunt zetten. Wat zijn de randvoorwaarden voor marktpartijen en overheden om deze nieuwe technologieën optimaal te kunnen inzetten? Het plan van aanpak daarvoor is inmiddels rond, zo meldt de organisatie van de Tour de Force. De ploeg gaat eerst inventariseren wat er al op de markt is en welke tegen welke belemmeringen marktpartijen en overheden aanlopen bij de ontwikkeling. Verder onderzoekt men welke randvoorwaarden er nog meer spelen. Wat wil de fietser zelf? Hoe zit het met de privacy? En welke mogelijkheden biedt de fiets gezien de fysieke kenmerken, zoals bijvoorbeeld het metalen frame en de beperkte stroomvoorziening.

De volgende stap is om na te gaan hoe de techniek eruit kan zien. Welke tags zijn bijvoorbeeld wenselijk of nodig? En hoe kan een web-infrastructuur worden opgebouwd? Dat moet tenslotte uitmonden in een voorstel hoe de implementatie in de praktijk te realiseren is.

Geen geringe opgave voor ploegleider Jeroen Snijders Blok, in het dagelijks leven COO bij de Accell Group. Maar hij staat er niet alleen voor. Er wordt op dit ogenblik een team samengesteld van deskundige ploegleden die voorop lopen in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Medio 2016 worden de eerste resultaten verwacht.

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Techniek kan fietsen veiliger en prettiger maken

Scroll naar boven