Tour de Force Innovatieprijs 2019

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:22-05-2019
Ook dit jaar wordt de Tour de Force Innovatieprijs uitgereikt tijdens het Nationaal Fietscongres. De jury heeft drie inzendingen genomineerd voor deze prestigieuze prijs.

 Bij de beoordeling is vooral gekeken naar aspecten als vernieuwing, navolgbaarheid en uitvoerbaarheid. De drie genomineerden zijn:

  • HAN Sport en Bewegen, Joep Tiemego - ‘Laat veiligheid los om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen’
  • Veilig Verkeer Nederland, Sandra van Baars - ‘Uit De Hoek’
  • IP Parking, Jimmy Smulders - ‘Bike Rental Service’


De drie genomineerden zullen op het Nationaal Fietscongres op 20 juni in Houten een presentatie geven van zijn of haar innovatieve idee. Het publiek heeft dan een bepalende stem om de winnaar van de prijs aan te wijzen.

Naast deze nominaties heeft de jury besloten om vier deelnemers te belonen met een eervolle vermelding. Deze zijn toegekend aan Fietsmaatjes (Samen fietsen met mensen, die dit (alleen) niet meer kunnen), Provincie Groningen (Elke overheidslaag verdient een fietsmakelaar), ID Bike (ISA voor speedpedelecs) en de gemeente Rotterdam (Deelfietsen, nieuw Rotterdams beleid).
De jury bestond dit jaar uit Henk Brink (gedeputeerde Drenthe, voorzitter Tourleiding), Jan-Bert Dijkstra (directeur Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, lid Tourleiding), Jos Sluijsmans (Fietsdiensten, Internationaal CargoBike Festival) en Erik Tetteroo (APPM, programmamanager Tour de Force).

Met de uitreiking van de prijs beoogt Tour de Force de kennisdeling rond het fietsen te bevorderen. De innovatieprijs moet daar aan bijdragen door uitvoerbare innovatie op fietsgebied in de spotlights te zetten. De winnaar ontvangt € 10.000 om te besteden op een manier die de innovatie een stap verder brengt in de praktijk.

In 2017 had de gemeente Amsterdam de primeur met de inmiddels befaamde ‘frietzak en banaan’. Afgelopen jaar was de prijs voor de fietsvlonders van de gemeente Rotterdam, die inmiddels in meerdere steden navolging hebben gekregen.

De genomineerden

Joep Tiernego, HAN Sport en Bewegen - 'Laat veiligheid los om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen'
Hoewel de fietsveiligheid iets is waar wij als volwassenen ons druk om moeten maken, mag dit geen probleem zijn waar wij kinderen mee opzadelen. Kinderen moeten de fietslessen leuk vinden en succeservaring opdoen. Als volwassenen moeten wij de lessen zo ontwikkelen dat zij deze vaardigheden onbewust eigen maken. Als wij dit goed doen creëren we fietsfans die niet alleen beter fietsen, maar ook meer kinderen die (blijven) fietsen en hun ouders proberen over te halen met de fiets te gaan in plaats van de auto.

TdF

Zeker in een wijk als Malburgen (Arnhem) waar wij hiermee beginnen is het imago van de fiets een ding. 40% is van niet-westerse migratie achtergrond. De auto is een statussymbool en de fiets niet. Niet alle ouders kunnen fietsen en leren het hierdoor hun kinderen ook niet. Dit versterk het problematische haal- en brenggedrag. Om dit voor elkaar te krijgen laten we onze zorgen eerst los en creëren we een programma wat kinderen fietsfan maakt.
 
Jimmy Smulders, IP Parking - Bike Rental Service
Binnensteden slibben steeds meer dicht en die uitlaatgassen willen we al helemaal niet meer in de binnenstad. P+R locaties, of liever ‘mobiliteithubs’ aan de rand van de stad zullen meer en meer toegepast gaan worden. De Bike Rental Service van IP Parking en Diftar biedt de parkeerder de mogelijkheid om op vertoon van zijn  parkeerkaartje een fiets voor hemzelf en zijn passagiers te lenen.

Tdf

De auto wordt als onderpand gebruikt en kan pas weer uitrijden nadat alle geleende fietsen zijn ingeleverd. Het systeem werkt met reguliere fietsen en sloten en vergt voor consumenten geen enkele registratie of ID verstrekking. Simpel, effectief en zeer populair onder de gebruikers in ’s-Hertogenbosch.
 
 
Sandra van Baars, Veilig Verkeer Nederland – ‘Uit De Hoek’
Wat is de dode hoek eigenlijk? En hoe blijf je er uit? Veel van de volwassen fietsers weten dit niet.  Sterker nog 43% gaat in de dode hoek staan en het grootste deel daarvan wijst ook nog eens de gevaarlijkste plek aan om te gaan staan (onderzoek VVN 2017). Veilig Verkeer Nederland geeft al jaren dode hoek lessen aan kinderen in de groepen 7 & 8 van de basisschool en richt zich daarnaast ook op de verkeersopvoeding thuis. Vertrouwen in de fietsvaardigheden van je kind, is voor ouders een belangrijke voorwaarde om hen met een gerust gevoel “los te laten” in het verkeer. Om de dodehoekvoorlichting bespreekbaar te maken thuis voor kind én volwassene zet VVN augmented reality (AR) in.

TdF

Met de app Uit de Hoek tover je een verkeerssituatie op je keukentafel en speel je de game thuis met het kind in de rol van tutor. Aan de spelers de taak om de situaties vanuit de rol als fietser goed van alle kanten te bekijken en de juiste veilige plek te kiezen bij het grote voertuig. Zo zijn ze, de volgende keer dat ze op de fiets stappen, beter voorbereid op een dode hoek situatie!
Suzanne (moeder van Lilian), na het spelen van de game: "We hebben het zeker nog over de dode hoek gehad. Het oefenen met de app heeft wel indruk gemaakt op Lilian. We zijn ons allebei bewust geworden van het gevaar van de dode hoek."
 
 

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Tour de Force Innovatieprijs 2019

Scroll naar boven