Tour de Force kijkt op Inspiratiedag naar de toekomst

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:31-10-2017

Hoe ziet onze toekomstige mobiliteit eruit en wat is de rol van de fiets hierin? Op 23 november 2017 kijkt de Tour de Force naar de toekomst.


Dan heeft de jaarlijkse Inspiratiedag plaats, dit keer in ‘De Fietser’ in Ede.

Die dag komen ook alle bij de Tour de Force betrokken organisaties bijeen rond de jaarlijkse Fietstafel, hopelijk in aanwezigheid van de nieuwe staatssecretaris van het ministerie van IenM Stientje van Veldhoven, die fietsbeleid in haar portefeuille heeft.

Uitvoeringsprogramma 
Henk Brink zal tijdens de Inspiratiedag - als voorzitter van de Tour de Force - een toelichting geven op de zojuist verschenen definitieve versie van het Uitvoeringsprogramma. Met input van alle betrokken organisaties zijn daarin de plannen en projecten voor 2017 en 2018 concreet per doelstelling benoemd (deze actuele versie is hier te downloaden). Maar tijdens de Inspiratiedag wordt ook gekeken naar de periode na 2018. Verschillende sprekers gaan in op de vraag hoe we kunnen inspelen op nieuwe technische ontwikkelingen die in hoge snelheid op ons af komen? En wat zal de rol van de fiets zijn in een veranderende mobiliteitswereld? Daarnaast komen onderwerpen aan bod als de problematiek rond de deelfiets, de bijdrage die de fiets kan leveren aan de gezondheid en de vraag of nudging een stad of regio gastvrij kan profileren.

In verschillende deelsessies krijgt iedereen de kans om daarover te discussiëren met de sprekers en met elkaar.

Fietstafel
De dag wordt afgesloten met de Fietstafel waar bestuurlijk vertegenwoordigers namens alle bij de fiets betrokken organisaties overleggen over het fietsbeleid in Nederland. Ook daar zal het definitieve Uitvoeringsprogramma aan de orde komen en dan vooral de inzet die de betrokken organisaties hieraan kunnen leveren.

De Inspiratiedag is bedoeld voor direct betrokkenen bij de Tour de Force. Die kunnen zich hier inschrijven. Voor de Fietstafel ontvangt men een persoonlijke uitnodiging.

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Tour de Force kijkt op Inspiratiedag naar de toekomst

Scroll naar boven