Tour de Force: meer fietskilometers in Nederland

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:08-12-2016

Tour de Force wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een gezamenlijke Agenda Fiets 2017-2020 opgesteld met diverse acties om belemmeringen weg te nemen en kansen te benutten, in steden, op het platteland en in combinatie met het openbaar vervoer. De Tour de Force roept alle gemeenten, provincies, vervoerregio&'s en het Rijk op om zich in te zetten voor een verdere groei van het fietsgebruik.


 • VNG, IPO, Unie van Waterschappen, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Naast overheden leveren ook o.a. ANWB, BOVAG, Fietsersbond, NS, Stichting Natuur en Milieu en Veilig Verkeer Nederland ideeën aan om het fietsgebruik te stimuleren. De Agenda Fiets 2017-2020 benoemt acht thema’s waar de Tour de Force zich de komende jaren op gaat richten:

  1. Nederland toonaangevend Fietsland
  2. Meer ruimte voor de fiets in steden
  3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes
  4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets
  5. Gerichte stimulering van fietsen
  6. Minder fietsslachtoffers
  7. Minder gestolen fietsen
  8. Versterken kennisinfrastructuur  

  Uitgangspunt van de Agenda Fiets is dat we aan fietsen veel te danken hebben. De fiets houdt onze binnensteden bereikbaar en leefbaar, brengt talloze mensen naar het werk en is op het platteland onmisbaar op weg naar de school, de supermarkt of de bushalte. En de fiets levert - meer dan we vaak beseffen - een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid doordat het ons in beweging houdt. Kortom, de fiets levert veel maatschappelijke baten op, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, milieu, economie, duurzaamheid, bereikbaarheid, enzovoort. De fiets moeten we dus koesteren.

  Er wordt al veel gefietst maar er is nog volop ruimte voor verdere groei van het fietsgebruik, aldus de Agenda. Zo is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer, een fietsafstand. En met de opkomst van de elektrische fiets komen ook afstanden tot wel 15 kilometer binnen fietsbereik. Verder stappen steeds meer mensen op de fiets op weg naar trein of bus, zeker nu het openbaar vervoer op het platteland steeds meer onder druk komt te staan.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Tour de Force meer fietskilometers in Nederland

No data found
Scroll naar boven