Van Agenda Fiets naar Uitvoeringsprogramma Fiets

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:09-12-2016

Op 8 december vond voor de tweede keer de maatschappelijke Fietstafel van de Tour de Force plaats. Onderwerp van gesprek was de zojuist verschenen Agenda Fiets 2017-2020, die op een breed draagvlak mag rekenen zo bleek tijdens de bijeenkomst.&


 • Deelnemers aan de Fietstafel, die werd gehouden in het provinciehuis van Zuid-Holland, waren behalve de initiatiefnemers van de Tour de Force (VNG, IPO, Unie van Waterschappen, Vervoerregio’s en het ministerie van I&M) ook de ploegleiders en de bestuurders van en een aantal organisaties die zich bij de Tour de Force hebben aangesloten. Gezamenlijk hebben ze bijgedragen aan de totstandkoming van de Agenda Fiets. En ondanks het feit dat de belangen cq. prioriteiten niet altijd parallel lopen, konden ze zich zonder uitzondering vinden in de acht doelstellingen die in de Agenda zijn geformuleerd en de acties die op de rol staan.

  Sinds de oprichting van de Tour de Force twee jaar geleden is dan ook veel bereikt, aldus Filip van As, voorzitter van de Tour de Force. ‘Niet alleen kwam deze Agenda tot stand. Je merkt dat het initiatief veel enthousiasme rond de fiets heeft weten los te maken. Dat geldt voor gemeenten en provincies, maar je ziet ook dat het Rijk haar rol oppakt.’ Henk Brink, gedeputeerde in Drenthe en namens IPO in de Tourleiding, beaamde dat. ‘Je ziet nu dat steeds meer provincies dé fietsprovincie van Nederland willen zijn en dergelijke concurrentie is alleen maar goed.’

  Financiële bijdragen
  René van Hemert, in de Tourleiding namens de Vervoerregio’s, benadrukte de voordelen die de Tour de Force heeft opgeleverd op het gebied van samenwerking. ‘Snelle fietsroutes moet je samen met provincies en vervoerregio’s tot stand brengen.’ Ook Mark Frequin, directeur-generaal van het ministerie van I&M, gaf aan dat de Tour de Force binnen zijn ministerie iets heeft losgemaakt. ‘We hebben binnen het ministerie de mensen die zich met de fiets bezig houden in een fietsteam verenigd en dat bestaat inmiddels uit zo’n 25 man. Ze zijn in de eerste plaats bezig met het invullen van de regiefunctie van het ministerie als het gaat om fietsbeleid, maar bijvoorbeeld ook met het tot stand brengen van fietsvoorzieningen bij stations en het onderhouden van contacten met andere ministeries die met de fiets te maken hebben.’
  Het enthousiasme dat de Tour de Force heeft bewerkstelligd leidt er ook toe dat de continuïteit gewaarborgd is. Zowel Mark Frequin (I&M) als René van Hemert (Vervoerregio’s) en Henk Brink (IPO) gaven desgevraagd aan ook de komende tijd een financiële bijdrage te willen leveren aan de Tour de Force, cq. de invulling en uitwerking van de Agenda Fiets.

  Accenten
  Natuurlijk waren er onder de deelnemers aan de Fietstafel ook organisaties die graag nog wat meer accent willen leggen op bepaalde onderdelen. Saskia Kluit van de Fietsersbond ziet bijvoorbeeld nog meer mogelijkheden als het gaat om snelle fietsroutes en stationsstallingen. Ook Maarten van Biezen van Natuur en Milieu bracht extra accenten aan. Wat zijn organisatie betreft krijgt de rol van de fiets als milieuvriendelijk alternatief veel aandacht. ‘Dat sluit ook uitstekend aan op de nieuwe Energieagenda.’
  Marga de Jager van de ANWB benadrukte dat ook naar de fietsers zelf geluisterd moet worden. De bond hield onlangs een grote enquête onder recreatieve fietsers. Die geven Nederland een 7,9 als fietsland. ‘Dat is natuurlijk niet slecht, maar er is genoeg ruimte voor verbetering. Zo hebben fietsers aanmerkingen over het comfort van fietspaden en over bewegwijzering. En ook de resultaten per provincies verschillen aanzienlijk.’
  Ook de stilstaande fiets vraagt om voorzieningen. Martin van Brederode van de FIPAVO, de organisatie van leveranciers van fietsparkeervoorzieningen, benadrukte het belang van goede fietsparkeernormen. En Saskia Kluit (Fietsersbond) stelde dat er snel nieuwe techniek moeten worden uitgerold om fietsen, ook de oudere, beter traceerbaar te maken om zo fietsdiefstal te bestrijden. Een punt waar ook Kees Miedema van NS zich zorgen over maakt. ‘Goede diefstalveilige voorzieningen maken de fiets-ov-keten aantrekkelijker.’

  Nu de Agenda er ligt, is uiteraard de vraag hoe verder? Nogmaals Saskia Kluit: ‘Stap met de Fietsagenda in de hand naar je eigen politieke partij en zet die aan tot actie.‘
  Actie valt ook te verwachten van de Tour de Force, aldus Filip van As: ’In januari gaan we als tourleiding- en bureau samen met alle betrokken partijen aan de slag om de Agenda om te zetten in een stevige Uitvoeringsagenda. Ik ben dan ook erg benieuwd waar we over twee jaar staan.’

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Van Agenda Fiets naar Uitvoeringsprogramma Fiets

No data found
Scroll naar boven