Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Veel kansrijke gezondheidsprojecten

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:01-12-2016

Ik Fiets is een initiatief van Leontien Zijlaard van Moorsel. De doelstelling is om vrouwen met een migratieachtergrond het plezier van bewegen en sport met de fiets te laten ervaren. Daardoor worden de vrouwen ook mobieler, ze krijgen letterlijk meer bewegingsvrijheid en kunnen beter meedoen in de maatschappij. Zeker 75 % van de vrouwen die aan het programma deelnemen is blijvend gebruik gaan maken van de fiets.


Dat blijkt uit de inventarisatie van bestaande fietsprojecten die RIVM deed op verzoek van de Gezondheids- en participatieploeg van de Tour de Force.

Dat leverde een rijke oogst op, zoals fietscursussen voor vrouwen, een BMX-fietsschool voor kinderen, projecten voor ouderen en bewoners van achterstandswijken en ruimtelijke- inrichtingsprojecten zoals bijvoorbeeld snelle fietsroutes.

Uit evaluaties blijkt dat een aantal van die projecten succesvol uit de bus komen. En daarnaast dat projecten de potentie hebben om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de gezondheid en participatie van de deelnemers.

Succesfactoren daarbij zijn onder meer dat projecten moeten aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep en dat samenwerking met lokale partijen de kans op welslagen vergroot. Soms ook kunnen belonen of het inbrengen van plezier- en spelaspecten helpen, zo leert de RIVM inventarisatie.

Het koppelen van projecten van binnen- en buiten de fietswereld biedt ook goede perspectieven. Door bijvoorbeeld de BMX fietsschool te koppelen aan het programma Lekker Fit! is de fietsschool nu als een van de opties in dit programma voor scholen opgenomen. Daarnaast is bijvoorbeeld het project Drenthe Op Fietse naar School gekoppeld aan Vignet Gezonde School, en wordt fietsen daardoor verankerd in het schoolbeleid.

Volgende vraag is hoe deze en andere geslaagde projecten bestendigd kunnen worden en liefst nog meer zijn in te zetten. Daar loopt op dit ogenblik vervolgonderzoek naar. Bekeken wordt mede op basis van draagvlak en financieringsmogelijkheden bij mogelijke projectpartners welke projecten daarvoor in aanmerking komen. In januari 2017 zal dit leiden tot enkele concrete projectideeën.

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Veel kansrijke gezondheidsprojecten

Scroll naar boven