We gaan meer fietsen, maar dat leidt niet persé tot meer fietsfiles

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:10-06-2020
Minder ov-gebruik leidt tot meer fietsen. Maar omdat men niet meer in groten getale richting station trapt, hoeft dat niet te leiden tot meer fietsfiles.

20190222_120941-(1).jpgDat stelt Goudappel Coffeng die met een verkeersmodel van een grote stedelijke regio onderzocht wat de impact is van de beperking in het openbaar vervoer. Men becijferde wat de binnenstedelijke effecten zijn op het verkeer zodra de vervoersvraag van vlak voor de coronacrisis zou terugkeren, terwijl het openbaar vervoer slechts voor maximaal 40% van de belasting van voor de crisis gebruikt kan worden.

De fiets en auto zullen logischerwijs meer worden gebruikt. Op de rijkswegen en stedelijke toegangswegen zullen de auto-intensiteiten in de spitsperioden met gemiddeld 10% toenemen. Dat leidt onder meer tot meer autofiles op alle plaatsen waar voor de coronacrisis ook in de ochtend- en avondspits files stonden, stelt Rogier Koopal van Goudappel Coffeng. 


Verder zullen de middellange fietsritten, vanaf 2,5 tot 10 kilometer, met bijna 17% het meest toenemen. Dat hoeft niet tot meer fietsfiles te leiden, als Koopal. “Op de locaties rondom de stations en op belangrijke toeleidende wegen is namelijk een blijvend lagere belasting van het fietsnet te verwachten. Dat komt voornamelijk door het wegblijven van OV-reizigers die de fiets eerder gebruikten om van en naar het station te reizen. Op deze locaties is sprake van een afname tussen de 20 en 40%.”

De sterkste toenames zijn te zien op fietsroutes die verschillende kernen met elkaar verbinden en de toeleidende wegen tot de winkel- en kantoorlocaties in de binnensteden. “In deze laatste gebieden zagen we echter eerder een initiële afname door de daling van het voor- en natransport zodat er ook ruimte ontstaat voor deze fietsverplaatsingen. In de steden wordt het dus wel drukker voor de fiets, maar dit stijgt niet explosief. Wel zullen beleidsmakers moeten kijken of de huidige ruimte voor de fiets voldoende is. De echte winst voor de fietsers zit op de middellange afstanden (groeipercentages tot 30%) waar voor de crisis nog voldoende ruimte voor de fiets was." 

Met het minder aantrekkelijk worden van collectief vervoer, wint individueel vervoer. Binnen de stad en op de middellange afstand is dat de fiets, op de langere afstanden de auto. Vooral binnen de stad is er in mindere mate vervanging door het autoverkeer. Op de rijkswegen en stedelijke toegangswegen zien we de intensiteiten in de spitsperioden met gemiddeld 10% toenemen. De bestaande knelpunten voor de coronacrisis worden hiermee vergroot, maar alleen als de verkeersvraag van voor de coronacrisis terugkeert.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

We gaan meer fietsen, maar dat leidt niet persé tot meer fietsfiles

No data found
Scroll naar boven