Wegkapiteins aan de slag met de Agenda Fiets 2017-2020

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:27-02-2017

Acht wegkapiteins gaan aan de slag met het vertalen van de acht doelen van de Agenda Fiets 2017-2020 in een concreet werkprogramma. Het zijn allemaal deskundigen op de betreffende deelterreinen met een breed netwerk. Ze gaan partijen bij elkaar brengen om de doelen te realiseren en nieuwe initiatieven van de grond helpen.


 • Het werd al aangekondigd in de Agenda Fiets 2017-2020 die december vorig jaar verscheen. In de eerste helft van 2017 wordt de Agenda omgevormd tot een werkprogramma. De wegkapiteins zijn daarbij de trekkers, één voor elk van de acht doelen die in de Agenda centraal staan. Ze gaan als eerste stap een werkprogramma opzetten. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om het bedenken en opzetten van nieuwe projecten, maar vooral om de bestaande initiatieven uit het veld te bundelen. Om partijen bij elkaar te brengen en te activeren, slim werk-met-werk maken, en met kansrijke nieuwe initiatieven op gang te helpen.

  De wegkapiteins gaan de kern vormen van het nieuwe Tourbureau. Dat bestaat verder uit ambtelijk vertegenwoordigers namens VNG, IPO, vervoerregio’s en I&M. De wegkapiteins zullen uiteraard gebruik maken van de zes Tourploegen die bij de start van de Tour de Force zijn ingesteld.
  Welke functie deze ploegen gaan vervullen zal in goed overleg met deze ploegen en hun ploegleiders worden bekeken bij het samenstellen van het werkprogramma. Voor de Regionale Routeploeg is al besloten dat deze verder zal worden versterkt. Voor sommige doelen waar nog geen ploeg voor bestaat, zal mogelijk een nieuwe ploeg worden opgericht.
  Naar verwachting is het concept-werkprogramma eind april gereed. Dat zal dan ter consultatie worden toegezonden aan alle organisaties die bij de Tour de Force zijn aangesloten.

  Inmiddels zijn al vijf wegkapiteins bereid gevonden deze taak op zich te nemen.
  1. Nederland toonaangevend Fietsland: Mirjam Borsboom (Dutch Cycling Embassy).
  2. Meer ruimte voor de fiets in steden: Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad).
  3. Kwaliteitsimpuls op regionale fietsroutes: (IPO-volgt).
  4. Overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets: Conny Broeyer (I&M).
  5. Stimulering van fietsen: (VNG-volgt).
  6. Minder fietsslachtoffers: Kate de Jager (I&M).
  7. Minder gestolen fietsen: Mojgan Yavari (Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit).
  8. Versterken kennisinfrastructuur: (I&M-volgt).

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Wegkapiteins aan de slag met de Agenda Fiets 2017 2020

No data found
Scroll naar boven