Zijn maatregelen om kruispunten fietsvriendelijker te maken kosten-effectief?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:03-07-2020
Zijn de kleine infrastructurele maatregelen die men in Amsterdam neemt om kruispunten fietsvriendelijker te maken doeltreffend en doelmatig, vroeg de Amsterdamse Rekenkamer zich af. Antwoord: het heeft er alle schijn van, maar er ontbreekt de nodige informatie.

frietzak.jpgIn het kader van het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 wil men in de hoofdstad eind 2022 ten minste tien kruispunten fietsvriendelijker hebben ingericht. De gemeente hanteert hierbij een innovatieve aanpak, waarbij op basis van het gedrag van fietsers op de kruispunten kleine infrastructurele maatregelen worden toegepast.

Bekendste voorbeeld hiervan is wel de frietzak. Daarbij gaat het om het ‘trechteren’ van fietsers op tweerichtingenpaden. Dat houdt in dat de fietsers vòòr de stopstreep bij het verkeerslicht meer ruimte krijgen, die geleidelijk aan versmalt naarmate men de overkant nadert. Op die manier kunnen meer fietsers tegelijk optrekken en kunnen er meer fietsers door groen. Met deze en andere maatregelen won de gemeente in 2017 de Tour de Force Innovatieprijs.

‘In hoeverre zijn die infrastructurele en ook verkeersregeltechnische maatregelen gericht op het fietsvriendelijk inrichten van kruispunten doeltreffend en doelmatig’, zo vroeg de Amsterdamse Rekenkamer zich af, en publiceerde daarover twee lijvige rapporten. Een duidelijk antwoord op die vraag komt er echter niet. En dat heeft vooral te maken met het feit dat er geen goede indicatoren beschikbaar zijn. En ook dat lang niet alle resultaten systematisch worden vastgelegd, aldus de Rekenkamer. Wel zijn de eerste kruispunten die werden aangepakt uitvoerig geëvalueerd.

‘De mate waarin er voor- en nametingen, enquêtes en tellingen zijn uitgevoerd, is redelijk uniek. In verhouding tot andere infrastructurele projecten heeft de ambtelijke organisatie relatief veel energie gestoken in monitoring en evaluatie en het uitvoeren van enquêtes en tellingen. Maar een integrale voor- en nameting op basis van dezelfde resultaat- en effectindicatoren ontbreekt echter nog’, schrijft de Rekenkamer.

Of meer concreet: De casestudies van het Mr. Visserplein – Jodenbreestraat en Mr. Treublaan – Weesperzijde laten zien dat de opstelruimte is vergroot en de wachttijden zijn verkort. Dat heeft geleid tot verbeteringen op het gebied van comfort, doorstroming en verkeersveiligheid. ‘Daarmee is de situatie voor de fietser nog niet ideaal. De kruispunten blijven druk en de (ervaren) verbetering is niet bij elk kruispunt even groot’. Maar of de investeringen opwegen tegen de resultaten, valt moeilijk te zeggen. ‘De financiële administratie is niet zo ingericht dat de kosten op het niveau van de individuele kruispunten worden geboekt. De kosten worden geboekt op het niveau van de maatregel als geheel (de aanpak van tien kruispunten tezamen).’

Wel constateert de Rekenkamer dat de aanpak van een kruispunt tweemaal zo duur blijkt uit te vallen (3 ton in plaats van 1,5 ton).

Alles bij elkaar concludeert de Rekenkamer dat de resultaten van het fietsvriendelijker maken van kruispunten beter moeten bijgehouden, zodat de politiek meer duidelijkheid krijgt als het gaat om de besluitvorming rond deze projecten.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Zijn maatregelen om kruispunten fietsvriendelijker te maken kosten-effectief?

No data found
Scroll naar boven