#posifiets: keuze voor één merk bij gedragscampagnes blijkt effectief

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:27-06-2024
Zuid-Limburg Bereikbaar gebruikt sinds 2023 het merk #posifiets voor alle campagnes en activiteiten rond fietsen. Dit leidt tot herkenbaarheid en daling van het aantal autoritten, schrijft Dennis van Soest van MuConsult in het nieuwe nummer van NM Magazine.

Het merk #posifiets is in 2021 ontwikkeld voor de actieplannen ‘Fiets’ en ‘Fietsparkeren’ in Maastricht en werd ingezet in de binnenstad om inwoners te stimuleren vaker te fietsen, veilig te fietsen en hun fiets veilig te stallen. Dat beviel zo goed dat Zuid-Limburg Bereikbaar het merk in 2023 heeft geadopteerd voor alle campagnes en activiteiten voor stimulering van fietsen of fietsen in het algemeen. Ook Midden-Limburg Bereikbaar en Trendsportal (Noord-Limburg) gebruiken inmiddels #posifiets en de Nederlandse Spoorwegen zetten het in bij stations met stallingsproblematiek, ook buiten Limburg.  
 
Bekendheid
Een eerste inzicht in de effectiviteit van de fietsstimuleringscampagnes van Zuid-Limburg Bereikbaar volgt uit de jaarlijkse enquête onder de werknemers van werkgevers die zijn aangesloten bij dit samenwerkingsverband voor slimme en duurzame mobiliteit. In het artikel in NM Magazine licht Dennis van Soest, onderzoeker Mobiliteit en Verkeer bij MuConsult en tevens namens die organisatie gedetacheerd bij Zuid-Limburg Bereikbaar, de resultaten van die enquête toe. Van de deelnemers aan de enquête is 15 procent bekend met #posifiets. Uit eerder onderzoek onder inwoners van Maastricht bleek dat daar inmiddels 54 procent bekend is met het merk. De verwachting is dan ook dat de bekendheid in Zuid-Limburg zal toenemen als het merk structureel wordt ingezet bij fietsstimulering.  
 
Daling autoritten
Verder blijkt uit de enquête dat wie bekend is met het merk #posifiets, tussen 2022 en 2023 per week 0,266 autoritten minder is gaan maken (dat is ongeveer 6 procent van het aantal autoritten dat zij voorheen maakten) dan mensen die niet in aanraking zijn geweest met de campagne. Dit effect is  significant en dat is opmerkelijk omdat het meestal niet mogelijk is een significant effect van een campagne op het aantal autoritten vast te stellen. Volgens Van Soest laat dit, samen met de grootte van het effect, zien dat bundeling van activiteiten onder één merknaam versterkend werkt en tot meetbare effecten leidt.
 
Onderzoek
Voor het doen van onderzoek naar de effectiviteit van campagnes heeft de keuze voor één merk wel een minpunt, aldus van Soest. Deelnemers aan het onderzoek kunnen subonderdelen van de campagne mogelijk minder goed van elkaar onderscheiden en daardoor is het effect van die individuele onderdelen moeilijker te onderzoeken. Aan de andere kant ontstaat er meer massa door het onderbrengen onder één merk, waardoor het beter te meten is als er een effect is van de activiteiten als geheel.
 
2024
Zuid-Limburg Bereikbaar gaat door met de #posifiets-campagne en richt de activiteiten in 2024 nog meer op forensen en de momenten waarop zij openstaan voor nieuw gedrag. De provincie Utrecht maakte onlangs bekend ook te gaan werken met één merk voor fietsstimuleringsactiviteiten: ‘Ik fiets’.
 
Lees het hele artikel van Dennis van Soest op de website van NM Magazine.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

#posifiets: keuze voor één merk bij gedragscampagnes blijkt effectief

Scroll naar boven