Tour de Force

1e etappe

Vanaf 2015 jaagt de Tour de Force de groei van het fietsgebruik aan met inzet op negen doelen in de Agenda Fiets. De samenwerking in de Tour de Force heeft het Rijk, de provincies, vervoerregio’s en gemeenten geïnspireerd om extra middelen vrij te maken voor fietsinvesteringen.

In het regeerakkoord is voor het eerst sinds lange tijd expliciet aandacht en geld voor de fiets. En staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft voor deze regeerperiode een concrete doelstelling: 200.000 extra forensen op de fiets. Alle provincies realiseren vlotte en veilige regionale routes. In de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden is prominent aandacht voor de fiets. En het netwerk van F10 gemeenten groeit: 17 steden gaan voor een 10 op fietsbeleid. De fiets staat eveneens in het Nationaal Preventieakkoord en het Klimaatakkoord. Kortom, we maken van Nederland een nog sterker fietsland. Er manifesteert zich een nieuw fietsélan. Dit is de kans om door te schakelen!
 

Resultaten 1e etappe
De negen doelen van de Agenda Fiets staan als een huis. In de 1e etappe zijn al veel  resultaten bereikt. Een greep uit de resultaten van de 1e etappe: De gerealiseerde en op stapel staande regionale fietsroutes (inclusief ambitie) zijn in kaart gebracht. Het whitepaper ‘Lopen en fietsen goud in handen’ helpt gemeenten en provincies om actieve vervoerswijze slim mee te nemen in omgevingsvisies. Voor gemeenten biedt de leidraad deelfietsbeleid handvatten om het aanbod van deelfietsen voor de first- en last mile vorm te geven. En met de nieuwe regeling voor de leasefiets, wordt het voor werkgevers en werknemers fiscaal aantrekkelijk om op de fiets naar het werk te reizen. Bovendien is fietsen ook nog eens veel gezonder voor werknemers. Dat laten de pilots met de preventiecoalitie in Zwolle en Rotterdam zien.

Daarnaast heeft de Tour de Force een datadeal tot stand gebracht, zodat innovatieve diensten het fietsgebruik kunnen vergemakkelijken en verzakelijken. Inmiddels staan  fietsveiligheidsmaatregelen op het platform ‘Veilig Fietsen’, en maakt het  programma ‘Doortrappen’ senioren meer bewust van veilig fietsen. In de publiek private samenwerking nemen private partijen nu het voortouw om fietsdiefstal terug te dringen. Tot slot heeft inzet vanuit de Tour de Force ervoor gezorgd dat we de fiets als exportproduct nog beter kunnen positioneren met de Dutch Cycling Vision.
 
Het Rijk heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor meer stallingen en routes voor fietsers, provincies, vervoerregio’s en gemeenten hebben nog eens €250 miljoen geïnvesteerd om een groot aantal concrete projecten te realiseren.
 
Bovenop deze resultaten en ambities, zullen we in de 2e etappe gezamenlijk een aantal prioriteiten gaan stellen.

Scroll naar boven