Tour de Force

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is af! Onderaan deze pagina vind je zowel de digitale interactieve PDF als een printversie. Klik op de foto hiernaast voor een snelle download. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is in de afgelopen maanden opgesteld door APPM, in nauwe en intensieve samenwerking met de partijen binnen de Tour de Force.

Een strategische klankbordgroep met mensen uit het Tourbureau en strategische fietsprofessionals uit provincies en steden heeft meegewerkt aan de opzet en de teksten. En in een aantal interactieve review-sessie hebben de verschillende partners van de Tour de Force vervolgens hun input kunnen geven op concept-producten.
download-het-NTF.png

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is eind maart door de Tourleiding vastgesteld en vervolgens ook qua lay-out en ‘puntjes op de i’ afgerond. Inmiddels zijn de eerste gedrukte exemplaren uitgedeeld en staat het document op de website van de Tour de Force. Voor deze zomer zal het NTF worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. 
 

Positionering fiets

Belangrijker is dat het document nu gebruikt gaat worden door alle partijen, Rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke partners. Zodat de kracht van de fiets volop benut wordt in het oplossen van actuele maatschappelijke opgaven. De fiets kan een stevige bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van nieuw te bouwen woningen, dus in die plannen moeten we met elkaar de fiets goed positioneren. En hierover in de bestuurlijke overleggen in het voor- en najaar afspraken maken.

Maar ook op de andere opgaven (zie Hoofdstuk 2 van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets) moeten we met elkaar zorgen dat ‘De Fiets op 1!’ komt te staan. Genoeg kansen, genoeg werk aan de winkel!

Download hier het Nationaal Toekomstbeeld Fiets
Terug naar 'Toekomstbeeld Fiets'
Submenu openen

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Scroll naar boven