Tour de Force

E. Draagvlak voor en kennis over fiets

Het netwerk van Tour de Force beschikt over veel kennis over de fiets, maar op het gebied van ‘fietsdata’ is nog een wereld te winnen. Anders dan voor auto en OV, staat het structureel vergaren van informatie over ‘de fiets’ en fietsgebruik nog in de kinderschoenen. En dat terwijl zulke onderzoeksdata ons veel kunnen opleveren, onder andere in de onderbouwing van projecten en activiteiten.

Ook is het nodig om fietskennis binnen de sector te versterken, zowel wat betreft onderwijs als onderzoek. Ontwikkelingen zoals Fiets-ITS, intelligente verkeerssystemen voor de fiets, kunnen helpen bij het verzamelen en benutten van fietsdata. Zo kunnen fietsers bijvoorbeeld voorrang krijgen, en kan door efficiënte afstemming de veiligheid tussen weggebruikers bevorderd worden.
Maar fietskennis gaat verder: we hebben in Nederland unieke kennis over fietsbeleid, fietsontwerpen en uiteraard aanbod aan fietsen en voorzieningen zoals fietsparkeervoorzieningen. ‘De fiets’ is hierdoor een belangrijk exportproduct.
 
Focus Tour de Force:
  • Tour de Force zet zich in om fietskennis te bundelen en toe te passen. Data over fietsgebruik of behoeften van fietsers ontsluiten we, maken we inzichtelijk of standaardiseren we.
  • Samen met de Dutch Cyling Embassy zet Tour de Force zich in om van Nederland Fietsland een topsector te maken.

Meer informatie over fietsdata, tools, en de rol van Tour de Force in dit thema kun je vinden in dit overzicht.


Ploegleider: 
Stan Wolters
Stan.wolters@crow.nl
 
Terug naar 'Uitvoeringsprogramma'
Submenu openen

Draagvlak voor en kennis over fiets

Scroll naar boven