Tour de Force

Rollen

We zien voor Tour de Force als netwerk drie, elkaar versterkende rollen.

Tour de Force als netwerkorganisatie
Ontmoeting is de basis voor samenwerking. Tour de Force organiseert de Bestuurlijke Fietstafel, (net)werksessies en regelmatig themaploegen voor de partnerorganisaties. Zo faciliteren we het gesprek en verbinden we partijen aan elkaar. We spreken elkaar, houden elkaar op de hoogte en weten wat er bij elkaar speelt. Zo kunnen we synergie creëren en werk met werk maken.
 
Tour de Force als facilitator
Vanuit het netwerk zetten we in op ondersteuning van partners en hun activiteiten door krachtenbundeling en schaalvoordelen. De focus ligt daarbij op vijf hoofdthema’s. Daar waar samenwerking binnen Tour de Force toegevoegde waarde biedt, zetten we vanuit het netwerk activiteiten op.
 
Tour de Force als agendasetter
De fiets kan veel bijdragen aan maatschappelijke doelen, en levert daarmee een grotere bijdrage dan vaak beseft wordt. Tour de Force wil nadrukkelijk de fiets in beeld brengen als effectief middel om een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te creëren. Om dit te realiseren zet Tour de Force stevig in op fiets in bestuurlijk Nederland.
Terug naar 'Tour de Force'
Submenu openen

Rollen van het netwerk Tour de Force

Scroll naar boven