SWOV: 8.300 ernstig verkeersgewonden in 2022 waarvan 70 procent fietser

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-12-2023
In 2022 is het aantal ernstig verkeersgewonden met 22 procent toegenomen ten opzichte van 2021, dit is een fors grotere stijging dan de afgelopen jaren het geval was. Van de 8.300 verkeersgewonden was 70 procent fietser. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers die Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op 13 december publiceerde.

In april maakte SWOV al bekend dat het aantal verkeersdoden in 2022 met ongeveer procent was gestegen tot 745. Hiervan was 39 procent fietser. Van de 136 fietsdoden kwamen er 119 om het leven door een ongeval waarbij een auto betrokken was, zo is te lezen in het op 13 december gepubliceerde rapport De Staat van de Verkeersveiligheid 2023. Het aantal dodelijke fietsongevallen waarbij een auto betrokken was is ten opzichte van de periode 2019-2021 met 83 procent gestegen,

Ernstig gewonden
In 2022 waren er 8.300 ernstig verkeersgewonden en 19.400 matig verkeersgewonden. Op de Spoedeisende Hulp kwamen in totaal ongeveer 134.000 verkeersslachtoffers binnen. Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers is met 19 procent toegenomen ten opzichte van 2021. Het aandeel fietsers onder de ernstig gewonden was in 2022 zeventig procent. Deze groep bestaat voor tweederde uit zestigplussers. In 82 procent van de ernstige fietsongevallen was er geen motorvoertuig betrokken en ging het om eenzijdige ongevallen of ongevallen met een andere fietser.


Bron: SWOV (2023) De Staat van de Verkeersveiligheid 2023: sterke stijging in aantallen doden en gewonden.  

Elektrische fiets
Hoewel het niet altijd geregistreerd wordt of een fietsslachtoffer op een elektrische fiets reed kan de SWOV hiervoor wel een ondergrens aangeven: tenminste 41 procent van de fietsdoden en 19 procent van de ernstig fietsgewonden reed op een elektrische fiets.
 
Binnen de bebouwde kom
Een kwart van de verkeersdoden valt op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/h. Op 30 km/h wegen nam het aantal doden in 2022 met 86 procent toe ten opzichte van 2019-2021. Bijna de helft daarvan was fietser, dit aandeel stijgt gestaag over het laatste decennium.
 
Toekomst
SWOV verwacht op basis van eerdere studies dat de verkeersveiligheid zonder extra maatregelen zal verslechteren. Het aantal verkeersdoden zal dan stabiliseren richting 2040 en de aantallen ernstig verkeersgewonden zullen sterk stijgen en mogelijk zelfs verdubbelen in 2040. Aanvullende maatregelen zoals het vergevingsgezind maken van de fietsinfrastructuur en het ombouwen van 50 km/h wegen binnen de bebouwde kom naar 30 km/h-wegen zijn volgens SWOV effectief in het terugdringen van het aantal slachtoffers. Ook het dragen van de fietshelm kan hieraan bijdragen.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

SWOV: 8.300 ernstig verkeersgewonden in 2022 waarvan 70 procent fietser

Scroll naar boven