Zoekresultaten

5883 resultaten
Handboek handhaving fietsparkeren
In het handboek handhaving fietsparkeren staat hoe de gemeente Amsterdam de fietsparkeerregels handhaaft.
Cycling in the Netherlands
This factsheet is a joint publication from KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis and the National institute for Public Health and the Environment (RIVM), commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management and the Ministry of Health, Welfare and Sport. Additional input was provided by the Dutch Cycling Embassy and Hugo Cycling.
Vlaanderen omarmt de speed-pedelec
De overheid in Vlaanderen is serieus geïnteresseerd in de speed-pedelec. Dat blijkt onder meer uit het feit dat het Vlaams Departement Omgeving medewerkers op de snelle fietsen laat proefrijden.
Drenthe werkt aan opzetten fietsmonitor
De provincie Drenthe is samen met de twaalf Drentse gemeenten, bedrijfsleven, Regio Groningen Assen, CROW en het ministerie van IenW bezig met het opzetten van dashboard waarmee de ontwikkelingen in het fietsen nauwkeurig zijn bij te houden.
Speed-pedelecrijder blijft liever op het fietspad rijden
Eigenlijk veranderde er niet zo veel tijdens de proef in Gelderland waarbij speed-pedelecs op proef ook binnen de bebouwde kom op het fietspad mochten rijden. Dat deden ze namelijk toch al.
Den Haag start een pilot met drie deelfietsaanbieders
Den Haag start binnenkort met kleinschalige pilots met deelfietsen. Drie bedrijven hebben hierover afspraken gemaakt met de gemeente. Het gaat om twee bedrijven die deelfietsen aanbieden. De derde verhuurt elektrische deelscooters.
Magazine Fietsverkeer 43
Magazine Fietsverkeer is het halfjaarlijkse periodieke tijdschrift van CROW-Fietsberaad. Met achtergrondartikelen op het terrein van fietsbeleid en fietspraktijk. #No 43 - jaargang 17 - najaar 2018
Nieuwe voertuigen moeten passen in de ruimtelijke inrichting
Fietspaden in de grote steden raken overvol. Daar is iedereen het over eens. Maar het arsenaal aan mogelijke maatregelen kent grenzen. Iis het niet tijd voor een meer fundamentele en toekomstbestendige visie op het fietspad? We legden de deze vraag voor aan vijf fietsdeskundigen die vanuit verschillende invalshoeken op zoek zijn naar antwoorden op deze vraag.
Dossier deelfietsen
In veel wereldsteden is de deelfiets inmiddels aardig ingeburgerd. In ons land wil het nog niet echt vlotten. Weliswaar is er een aantal kleinere en ook succesvolle concepten geïntroduceerd, een grootschaliger introductie haperde toen enkele Aziatische providers op te ruime schaal ‘strooifietsen’ neerzetten. Voor Amsterdam en andere gemeenten reden om op de rem te trappen.
Drukte op fietspaden
Het fietsgebruik neemt de laatste jaren toe. Er wordt al gesproken over files op het fietspad en het gevaar dreigt dat dit voor fietsers reden kan worden om de fiets dan maar te laten staan. De afgelopen drie jaar zijn de nodige onderzoeken en pilots uitgevoerd door CROW-Fietsberaad en door anderen die een relatie hebben met deze problematiek. Een overzicht van de actuele stand van zaken.
Scroll naar boven