Zoekresultaten

6000 resultaten
Deelfiets op kleine schaal terug in Amsterdam
De komende twee jaar gaat Amsterdam kleinschalige experimenten toestaan met deelfietsen. Daarnaast krijgen twee partijen een stadsbrede vergunning voor het aanbieden van elektrische deelbrommers.
MaaS-proef met nieuwe vervoersapp in 's Hertogenbosch
2500 bewoners en bezoekers van het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch kunnen nu via één app hun vervoer van deur tot deur regelen. Via de gratis Beamrz-app kunnen zij deelauto’s, deelfietsen, taxi’s en openbaar vervoer plannen, boeken en betalen.
Klantoordeel geautomatiseerd toegangsysteem Amsterdam
Eindrapportage klantoordeel van de pilot geautomatiseerd toegangsysteem fietsenstallingen Amsterdam RAI en Paradiso.
Remhulp op trams kan aanrijdingen voorkomen
Over de verkeersveiligheid van trams is niet zo heel veel bekend, behalve het feit dat een botsing met een fietser relatief vaak een fatale afloop heeft. Een slim detectiesysteem moet trambestuurders helpen om aanrijdingen te voorkomen.
Zuid-Holland doet check-up verkeerslichtenregelingen
De provincie Zuid-Holland wil vanuit het programma fiets het comfort en doorstroming voor de fietsers in de provincie verbeteren. Op met verkeerslichten geregelde kruispunten liggen kansen om de fietsvoorzieningen te verbeteren. DTV Consultants heeft dit voor de provincie in kaart gebracht. Voor twintig kruispunten op provinciale wegen die veel door fietsers gebruikt worden, zijn maatregelen bedacht.
Tramrails blijven een probleem voor fietsers
Fietsbanden en tramrails gaan slecht samen. Fietsers in steden als Amsterdam en Den Haag kunnen erover meepraten. Een nieuw bord waarschuwt ze in Den Haag voor de risico’s. Meer structurele oplossingen lijken vooralsnog moeilijk realiseerbaar.
Aftrap voor zeven snelfietsroutes in Utrecht
De provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort hebben officieel het startsein gegeven voor de realisatie van de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort.
Meer agenten op de fiets naar het werk
Binnen drie jaar minimaal 15.000 politiemedewerkers op de fiets naar het werk. Die ambitie hebben de politie en staatssecretaris Van Veldhoven (I&W). Streven is dat binnen drie jaar minimaal 25% van de 60.000 politiemedewerkers fietst naar het werk. De politie wordt hiermee de 12e Fietsambassadeur van Van Veldhoven.
Tour de Force in de startblokken voor de tweede etappe
Sinds 2015 zet de Tour de Force zich in om het fietsgebruik te laten toenemen. Dat heeft erin geresulteerd dat de belangstelling voor de positie van de fiets is toegenomen en extra middelen zijn vrijgemaakt voor fietsinvesteringen. Na het succes van de 1e etappe, met de Nationale Agenda Fiets, schakelt de Tour de Force nu een tandje bij in de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets. Wie wil aanhaken is van harte welkom.
Risicogestuurd werken: hoe begin je?
Een risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak houdt in dat men zich niet beperkt tot het oplossen van bestaande verkeersproblemen, maar dat men proactief stuurt om risico’s te verminderen. Een goede database is daarbij erg nuttig. Maar ook zonder dat kun je best al beginnen.
Scroll naar boven